Ikkalan bändikoulu

Soittimeen perehdyttämistä, lähinnä rummut, kitara, basso, koskettimet ja laulu. Yhteissoiton treenaamista, jonka mukana myös musiikin teoriaa. Kappalevalikoinnilla myös musiikin historiaa ja siihen tutustumista. Laitteiston opettelua, esim.rumpujen viritys, erilaisten vahvistimien ja efektien käyttö. Myös studiotyöskentelyn toimintatavat tutuiksi.

Introduktion till instrument, främst trummor, gitarr, bas, keyboard och sång. Träning i samspel med musikteori. Med val av stycken också musikens historia och att lära känna den. Att lära sig utrustningen, t.ex. stämma trummor, använda olika förstärkare och effekter. Man bekantar sig också med hur man arbetar i en studio.

Palveluntuottaja / Serviceproducent T.mi T.Leino / Suprovox Studio