Suomi toisena kielenä S2 esiopetuksessa

 

SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) OPETUS VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA

Monikulttuuristen lasten varhaiskasvatus ja esiopetus ovat osa yleisiä varhaiskasvatuspalveluja.

Kielitaidon oppiminen alkaa yleensä ymmärtämisestä. Sitten opitaan puhumaan, käyttämään suomen kielen sanoja ja rakenteita. Lopuksi opitaan lukemaan ja kirjoittamaan suomea. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa pyritään luomaan valmiudet lukemisen­ ja kirjoittamisen taitoihin. Kielen oppimisen kaikkia osa-­alueita kehitetään ja vahvistetaan.

Lapsen suomen kielen kehittymistä seurataan kielitaidon eri osa­-alueilla. Tärkeintä on arkihavainnointi lapsen päivittäisissä toiminnoissa. Lapsen kielitaitoa arvioidaan myös erilaisten arviointimenetelmien avulla. Lastentarhanopettaja tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee lapselle kielen kartoitukset loppusyksystä ja loppukeväästä.

Lapsille järjestetään päivittäin erilaisia kielenkäyttötilanteita ja vahvistetaan ryhmäytymistä ja osallistamista. S2-opetusta toteutetaan suunnitelmallisesti arjen tilanteissa sekä säännöllisissä ohjatuissa toiminnoissa niin yksilötasolla kuin ryhmissä. Päivittäin toteutetaan lapsen tarpeisiin sopivaa kielen opetusta yksilötyöskentelyn (vapaa leikki), pienryhmätoiminnan, koko ryhmän työskentelyn (aamupiirit, laulutuokiot jne.) ja kaikkien arjessa toistuvien tilanteiden kautta (päiväkotiin ja esiopetukseen saapumis-­ ja lähtemistilanteet, ruokailu, pukeminen, ulkoilu, lepo, siirtymätilanteet, wc-käynnit). Tavoitteena on lapsen puhumisen ja ymmärtämisen taidon kehittäminen, mutta myös oman äidinkielen opiskelun merkitystä korostetaan. Oman äidinkielen oppiminen on lapselle tärkeää, sillä se on hyvä pohja myös suomen kielen oppimiselle. Äidinkielellä on lisäksi suuri merkitys osana lapsen identiteettiä.

Jokainen lapsi ja perhe kohdataan yksilöllisesti, huomioiden ja arvostaen perheen kieli- ja kulttuuritaustaa. Varhaiskasvatuksella on tärkeä asema maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden kotoutumisessa. Varhaiskasvatuksen velvollisuus ja asiakasperheen oikeus on käyttää tarvittaessa tulkkipalveluja molemminpuolisen ymmärryksen toteutumiseksi.

Esiopetussuunnitelman lisäksi lapselle tehdään myös oma  suomen kielen tukemisen suunnitelma.

 

Kotikielen opetuksen periaatteet