Lasten ja nuorten palaute kouluruokailusta

Lapsiystävällinen Lohja kysyy lapsilta ja nuorilta palautetta päiväkodin arjesta sekä koulujen ruokailusta.

 

Kiitos kaikille lapsille ja nuorille vastauksista, joita tähän mennessä on tullut!

Lohjan kaupungin kolmessa kouluruokalassa on ollut maaliskuun lopusta alkaen tabletit, joissa on tyytyväisyyskysely oppilaille. Laite on jatkuvassa käytössä ja vastauksia on tullut valtavasti, yli 9000.

Laitteet ovat nyt Muijalassa, Pusulassa ja Nummen alakoulussa. Kesäksi ne siirretään ikääntyvien palveluihin ja kun koulut taas alkavat, laitteet siirretään muihin kouluihin. Vielä ei ole päätetty, mitkä ne koulut ovat.

Olemme saaneet tietoa, miltä ruoka on kunakin päivänä maistunut, kuinka moni on valinnut esim. salaattiannoksen ja millainen ruokailutapahtuma on ollut. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus sanalliseen palautteeseen. Palautteet menevät johtajille ja päälliköille, jotka käsittelevät ne ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Sanalliset palautteet menevät myös näiden koulujen rehtoreille ja heidän kauttaan opettajille. Tämä on tärkeää siksi, että opettajat pääsevät puuttumaan ruokailutapahtuman epäasialliseen käytökseen, mikäli joku oppilaista sellaisesta kertoo palautteessa. Ruokailutapahtuman kuuluu olla kaikille miellyttävä.

 

Päiväkodeissa on myös kolme tablettia, joihin lapsi voi antaa palautetta vanhemman kanssa hakutilanteessa. Kyselyssä on kuvia, joita lapsi voi klikata. Lapselta kysytään, onko hän leikkinyt tänään, onko ollut kavereita, onko hän jutellut aikuisen kanssa ja mitä muuta lapsi on päivän aikana puuhannut.

Huoltaja voi vastata, onko hän jättänyt lapsen turvallisin mielin aamulla päivähoitoon.

Tilaa on myös sanalliselle palautteelle. Vastauksia on vajaa 300. Myös tämä palaute menee johtajille ja päälliköille sekä palveluohjaajalle, jotka välittävät palautteet päiväkodin johtajalle ja sitä kautta henkilöstölle. Näemme kyselystä, onko päiväkodeissa mm, yksinäisiä lapsia, joita ei olla huomattu. Näin pääsemme tarttumaan tähän ongelmaan. Tämä on varhaista syrjäytymisen ehkäisyä. Kohtaamisen laatua voimme tutkia myös vanhempien palautteesta. Tästä tehdään myös opinnäytetyö ” asiakaspalaute johtamisen välineenä”.

Kesäpäivystyksen ajaksi laitteet siirretään kolmeen päivystävään päiväkotiin ja syksyllä taas uusiin yksiköihin.

 

Taru Rahkama

asiakkuuspäällikkö