Lasten asioista sopiminen eron yhteydessä

Eropäätös tuo konkreettisia kysymyksiä lapsen asioihin liittyen.  Miten järjestetään lasten ja perheen asiat, kun erotaan ja mistä kaikesta on sovittava ja miten se tapahtuu?

Eropohdintoihin, perheen arjen turvaamiseen, lasten kanssa erosta puhumiseen, ja asioiden järjestämiseen on saatavissa monenlaista tukea.

Ohessa tietoa siitä, miten vanhemmat voivat sopia keskenään lapsiin liittyvistä asioista sekä tietoa siitä miten toimia, mikäli lasten asioista halutaan viralliset sopimukset. Mikäli edellytyksiä sopimiselle ei ole, löytyy tästä myös tietoa.

Vanhempien keskinäinen sopimus

Mikäli vanhempien yhteistyövanhemmuus toimii hyvin, vanhemmat voivat sopia epävirallisesti lapsen asioista. Kun asioista sovitaan keskenään, on vanhempien kuitenkin hyvä muistaa, että keskinäiset sopimukset eivät ole juridisia ja täytäntöönpanokelpoisia asiakirjoja.

Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen ja se auttaa vanhempia keskustelemaan asiallisesti lasten arjen sujumisesta eron jälkeen ja sen avulla voidaan sopia asioiden järjestämisestä sekä vanhempien keskinäisestä työnjaosta.

Virallinen sopimus

Mikäli vanhemmat haluavat vahvistetut sopimukset lapsen asioiden sopimisesta, tulee heidän varata aika lastenvalvojalle. Vahvistettu sopimus on täytäntöön pantavissa, mikäli se ei toteudu tarkoitetulla tavalla.

Lastenvalvoja voi ohjata vanhempia perheasioiden sovittelijan luokse, mikäli vanhemmilla on erimielisyyttä asioista. Mikäli vanhemmilla on tiedossa jo etukäteen, että heillä on erimielisyyttä tietyistä asioista, on heidän suositeltavaa asioida ensin perheasioiden sovittelijan luona ennen lastenvalvojan tapaamista.

  • Perheasioiden sovittelun avulla voidaan yrittää yhdessä sovittelijan avustuksella löytää tasapuolinen, kaikkien perheenjäsenten hyväksymä ratkaisu erityisesti lapsen aseman ja etujen turvaamiseksi.
  • Vanhemmat asioivat lastenvalvojan luona yhdessä varaamallaan ajalla. Tapaamisella käydään keskustelua ja sovitaan lapsen asioista. Vanhempien ollessa yhtä mieltä sopimusasioista, vahvistetaan lapselle sopimukset

Ei mahdollisuutta keskinäiseen sopimukseen

Lasten asioista sopiminen ei aina ole helppoa ja vanhemmat voivat olla hyvin erimielisiä tai eritahtisia eropäätöksen suhteen. Näistä syistä vanhemmat eivät aina kykene yhdessä puhumaan lasten asioista eron jälkeen. Vanhempien rajut riidat, suuri erimielisyys ja näkemyserot voivat muodostua esteeksi sovinnolliseen sopimiseen lasten asioista. Jos edellytyksiä yhteiselle sopimiselle ei ole, voi vanhempi hakeutua oikeudellisten palveluiden piiriin.

Huoltoriidan tuomioistuinsovittelu

  • Mikäli vanhemmat eivät pääse sopuun lasten sopimusasioissa, he voivat hakea lapsen kotipaikan käräjäoikeudesta asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua. Se on tarkoitettu sovittelupalveluksi silloin, kun vanhemmille muissa eropalveluissa tarjottu apu on osoittautunut riittämättömäksi. Sovittelussa voidaan käsitellä lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia vanhempien erimielisyyksiä.

Käräjäoikeuskäsittely

  • Ellei sopimusta saada aikaiseksi, kumpi tahansa vanhemmista voi saattaa asian lapsen kotipaikan käräjäoikeuteen. Asia käynnistyy kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella. Käräjäoikeus pyytää toiselta osapuolelta tämän jälkeen hakemukseen kirjallisen vastauksen.

Oikeusapu

  • Mikäli vanhempi on vähävarainen, voi hän saada oikeusapua oikeusaputoimiston kautta. Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen ja elatusvelvollisuuden eli käyttövarojen perusteella.
  • Mikäli sinulla ei ole oikeutta oikeusaputoimiston palveluihin ja sinun on haettava  oikeudellinen avustaja yksityiseltä puolelta, kannattaa selvittää, korvaako kotivakuutuksesi oikeuskuluja.