Apua vanhemmille eron yhteydessä

Ero on asia, joka saattaa herättää paljon kysymyksiä vielä pitkään sen jälkeenkin, kun ero on jo tapahtunut. Erossa vanhempia voi auttaa monet eri ammattilaiset. Apua saa kunnan palveluista, mutta myös järjestöt, seurakunnat ja muut yksityiset toimijat tarjoavat tukea erotilanteessa.

Barnavårdsföreningen

 • Barnavårdsföreningen arbetar för ett stärkt föräldraskap, en bättre barndom och ett barnvänligare samhälle.

Ensi- ja turvakotien liiton Youtube-kanava

 • Ensi- ja turvakotien liiton You Tube -kanavalla on useita eroteemaisia videoita. Lyhyet videot tarjoavat etenkin lapsen näkökulmaa eron kokeneille vanhemmille.

Eroryhmistä tukea ja tietoa

 • Yhden vanhemman liiton paikallisyhdistykset järjestävät avoimia vertaisryhmiä ns. yhden vanhemman perheiden olohuoneita. Tarkoituksena on keskustella vapaamuotoisesti toisten samassa tilanteessa olevien perheiden kanssa.

Kaksi kotia -sovellus

 • Ensi- ja turvakotien liiton uusi sovellus tarjoaa työkalut arjen hallintaan, kun lapsen elämä jakautuu kahteen kotiin. Sovellus helpottaa asioista sopimista ja vanhempien yhteistyötä.

Kasvatus- ja perheneuvonta Ry

 • Tietoa erosta ja eropalveluista lapsille, nuorille ja vanhemmille.

MLL- sopeutuminen uusperhe elämään

 • Kun uusperhe-elämää aloitetaan, tulisi uuden perheen muodostamiseen ja perheenjäsenten sopeutumiseen kiinnittää erityistä huomiota. Uusperheen lapset ovat jossain vaiheessa kokeneet omien vanhempiensa eron. Siitä toipuminen ja uusiin ihmissuhteisiin tottuminen vie aikaa.

MLL-vanhempainnetti

 • Vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Vanhempainnetissä löytyy mm. chat-palvelu vanhemmille, jonka kautta voi käydä keskustelua vanhemmuuteen ja lapsiin liittyvistä asioista.

Perheasioiden sovittelu

 • Vanhemmille, jotka ovat päätyneet eroon ja joiden täytyy siksi miettiä lastensa vanhemmuuden järjestelyjä uudelleen. Sovittelussa keskustellaan kaikista niistä kysymyksistä, joista vanhempien on päästävä yksimielisyyteen. Sovittelijat auttavat osallistujia löytämään näille itselleen sopivan tavan olla vanhempia ja tehdä mahdollisimman hyvää vanhemmuuteen liittyvää yhteistyötä eron jälkeen.

SIB-hanke Lohjalla

 • Perhekumppanipalvelu on tarkoitettu lohjalaisille 4–8-vuotiaille lapsille perheineen, kun vanhemmuus haastaa ja lapsi tarvitsee tukea itsesäätelyyn. Perhekumppanitoiminta toteutetaan yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa.

Sininauhaliitto

 • Sininauhaliitossa paneudutaan päihteistä johtuvien erojen erityiskysymyksiin. Vertaistoimintaa niille ihmisille, jotka ovat jonkin erityistarpeen tai muutoin haastavan elämäntilanteen vuoksi vaarassa jäädä tuen ulkopuolelle.

Suomen Uusperheiden liitto ry

 • Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli) tarjoaa uusperheille neuvontatyön lisäksi osallisuutta mahdollistavaa vapaaehtois- ja vertaistoimintaa.