Ajankohtaista (varhaiskasvatus- ja opetus)

Varhaiskasvatus- ja opetus

Tältä sivulta löydät Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksen ja opetuksen ajankohtaiset asiat

Päivitetty 26.10.2020 – Kasvomaskisuositus perusopetuksessa ja lukiossa

Suosittelemme huoltajia käyttämään kasvomaskia asioidessaan perusopetuksen ja lukion sisätiloissa. Suositus koskee kouluilla pidettäviä keskustelutilaisuuksia, palavereja, vanhempainiltoja sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulujen järjestämissä tilaisuuksissa tarjoamme kertakäyttöisen kasvomaskin. Lisäksi huoltajien tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Suosittelemme, että lasten mahdolliset haku- ja tuontitilanteet aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien. Lasten haku- ja tuontia koskeviin tilanteisiin koulu ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat huolehtivat niistä itse.

Päivitetty 21.10.2020 – Kasvomaskisuositus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 

Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään kasvomaskia asioidessaan päiväkodin ja perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti- ja hakutilanteissa ja keskusteluissa/ palavereissa/ vanhempainilloissa. Päiväkodin järjestämissä palavereissa/ vanhempainilloissa päiväkoti tarjoaa kertakäyttöisen kasvomaskin. Lisäksi huoltajien tulee huolehtia käsihygieniasta ja välttää kulkemista tilojen läpi. Suosittelemme, että lasten haku- ja tuontitilanteet hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien. Päivittäiseen kanssakäymiseen päiväkoti ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat huolehtivat niistä itse.

Päivitetty 22.9. 2020 – Koululaisten syyslomaa vietetään Lohjalla 12.-18.10.2020

Koululaisten syyslomaesite on julkaistu! Syyslomaviikolla on kouluikäisille ja nuorille monipuolista ohjelmaa retkien, leirien, liikuntalajien ja kurssien parissa. Ilmoittautuminen *-merkittyihin Lohjan Liikuntakeskuksen järjestämiin ryhmiin alkaa ma 28.9.2020 klo 9.00 osoitteessa: www.lohjanliikuntakeskus.fi tai puhelimitse 019 369 1803. Osallistumismaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna tai Tennarin asiakaspalveluun (poikkeuksena keilaus, joka maksetaan suoraan keilahalliin).

Lohjalla on paljon kivaa tekemistä lapsille ja nuorille syyslomalla, tule mukaan.

Tutustu syyslomaesitteen tarjontaan ja ilmoittaudu! ( LINKKIà  https://www.nuorilohja.fi/wp-content/uploads/2020/09/Syyslomaesite-2020-valmis.pdf  )

***

 

Päivitetty 6.8.2020

Lohjan kaupungin iltapäiväkerhoissa on tutustumisilta ensi viikon tiistaina 11.8. klo 16.00-18.00. Iltapäiväkerhopaikan saaneet lapset voivat tulla tutustumaan ohjaajiin ja tiloihin yhdessä huoltajien kanssa ennen koulun alkua. Päätös iltapäiväkerhopaikasta on luettavissa Wilmassa. Mukaan voi ottaa täytetyn taustatietolomakkeen. Tervetuloa!

Päivitetty 5.8.2020

Koronatiedote varhaiskasvatukseen

Tiedote varhaiskasvatukseen 

 

Päivitetty 18.6.2020 – Tiedote avoimen varhaiskasvatuksen kesäajan toiminnasta

Kesällä toimintaa järjestetään Postikadun leikkipuistossa 1.6. alkaen koko kesän ajan.

Toimintaa järjestetään ma-to klo 8:30-15:00 ja pe klo 8:30-13:00.

Tarjolla ohjattua toimintaa, joka on saman sisältöistä aamu- ja iltapäivällä.

Koronavirustilanteen vuoksi noudatamme toiminnan järjestämisessä poikkeuksellisia toimintatapoja.

 • Paikalla saa olla maksimissaan 2h kerrallaan. Tällä pyrimme varmistamaan, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua toimintaan.
 • Paikalle voi tulla vain täysin terveenä.
 • Lastenhoitomahdollisuutta ei toistaiseksi ole puistossa.
 • Eväiksi suositellaan ruokia, jotka eivät vaadi lämmittämistä. Mikro on tarvittaessa käytössä ulkona, mutta sen käytöstä on erilliset ohjeet paikan päällä. Kaikki ruokailu tapahtuu ulkona.
 • Wc-tilat ovat käytettävissä.
 • Kaikilta toimintaan osallistuvilta kerätään nimi- ja puhelinnumerotiedot, jotta saamme paikalla olleisiin yhteyden mahdollisessa altistumistilanteessa.
 • Huomioithan hyvän käsihygienian koko toimintaan osallistumisen ajan.
 • Paikalla ollessa tulee huomioida turvaetäisyydet mahdollisuuksien mukaan erityisesti aikuisten välillä.

 

Seuraamme valtakunnallisia ohjeistuksia ja muutokset ovat näin ollen mahdollisia.

 

MUUTOKSIA VARHAISKASVATUKSEN HOITOAIKOIHIN 1.8.20 ALKAEN

1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Eli vaikka varhaiskasvatusikäisen lapsen vanhempi olisi kotona, lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

1.8.2020 alkaen muuttuvat myös hoitoaikavaihtoehdot. Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti 4.12.2019 osana taloudentasapainotusohjelmaa palata kolmeen hoitoaikavaihtoehtoon.

 

Tiedote 8.5. – Koulutyö jatkuu torstaina 14.5.

Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaat palaavat kouluihin ja lähiopetukseen torstaina 14.5.2020. Koulutyö jatkuu opetussuunnitelman mukaisesti. Tuolloin siirrytään myös noudattamaan normaaliolojen perusopetuksen lainsäädäntöä. Etäopetus ei ole enää mahdollista.

Kouluun paluu lähiopetusjaksolle ennen kesälomaa on erityisen tärkeää ajatellen oppilaiden hyvinvointia, sosiaalisten suhteiden ylläpitoa sekä etäopiskelujen sujumisen ja mahdollisesti syntyneen tai lisääntyneen tuen tarpeen kartoittamista. Lähiopetusjakson aikana korostunee opitun kartoittaminen ja tarvittava kertaaminen. Tukiopetus ja muut tuen käytännöt ovat käytössä niitä tarvitseville oppilaille.

Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon lähiopetukseen palaamiseen annetut ohjeistukset ja pyritään mahdollisimman hyvin huolehtimaan tartuntariskin torjunnasta.

 • Koulupäivän aikana vältetään lähikontakteja ja tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.
 • Oppilaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin. Mm. käsien pesusta huolehtiminen on erityisen tärkeää. Hygieniakäytäntöihin ohjaamisessa huomioidaan oppilaiden ikätaso.
 • Eri oppilasryhmien välisiä kontakteja vältetään esimerkiksi välituntijärjestelyillä, kouluruokailun porrastamisella ja muissa siirtymätilanteissa. Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee välttää.

Oppilaan poissaolo

Perusopetuslain perusteella esi- ja perusopetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta (perusopetuslaki 25–26 a §, 35 §).

Poissaolojen suhteen noudatamme samoja ohjeita kuin normaalitilanteessakin.

 • Poissaoloon tulee aina hakea lupa tai olla perusteltu syy.
 • Poissaololupaa haetaan rehtorilta (1-3 päivää omalta opettajalta).
 • Kouluun ei saa tulla sairaana. Huoltajat ilmoittavat opettajalle oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian.
 • Poissaolon aikana oppilaalle annetaan tarvittavat tehtävät kotiin, vaikka etäopetusta ei anneta.

 

Tiedote 30.4.2020

Hallitus on päättänyt 29.4. neuvottelussaan purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen. Hallituksen käyttämien asiantuntijoiden arvioiden perusteella valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita. Hallituksen mukaan kansainväliset ja kotimaiset kokemukset ovat osoittaneet, että lasten rooli koronavirustartuntojen levittäjinä ei ole samankaltainen kuin aikuisilla. Lapset eivät juurikaan ole tartunnan lähteitä. Nykytiedon perusteella koulujen avaaminen on tällöin turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeet järjestelyihin, joita noudattaen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen voidaan palata. Tärkeintä on välttää tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja järjestää opetustilat niin, että niissä on normaalia enemmän väljyyttä. Myös välitunnit ja kouluruokailu on järjestettävä oman luokan tai ryhmän kanssa. Isoja kokoontumisia, kuten kevätjuhlia, ei järjestetä. Hygieniaohjeita on noudatettava tarkasti. Paluu lähiopetukseen tarkoittaa myös, ettei etäopetusta enää ole mahdollista järjestää.

Riskiryhmien osallistumisen lähiopetukseen arvioi lääkäri. Työntekijöiden osalta arviointi tehdään yhdessä työterveyden ja työnantajan kanssa.

Yksityiskohdat ja ohjeistukset opetuksen järjestämiseen ovat  työn alla ja niistä tiedotetaan heti kun ne valmistuvat.

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-varhaiskasvatuksen-ja-perusopetuksen-rajoitteiden-purkamisesta

 

Tiedote 23.4. Valtioneuvosto järjestää perjantaina 24.4.2020 klo 11.00 lapsille koronainfon. Tilaisuudessa koronatilanteesta ovat kertomassa pääministeri Sanna Marin, opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Koronainfo lähetetään myös suorana kanavilta Yle TV1, Yle Fem ja Yle Areena, simultaanitulkkaus ruotsiksi. Verkkolähetys: https://www.youtube.com/watch?v=an_jK9j3XGo&feature=youtu.be

Tiedote 22.4. ”Yhdessä selviydytään” on maksuton sivusto tueksi eri ikäisten lasten vanhemmille, joiden lapsilla ilmenee ahdistus- tai pelko-oireita koronapandemian aikana.

Tiedote 19.3. Perusopetuksen oppilaiden huoltajat, yläkoulujen oppilaat, opettajat ja henkilökunta

18.3. Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti, että kuntien tulee päättää varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimisestä poikkeustilan aikana. Suositus on, että kunnat jättäisivät perimättä maksua varhaiskasvatuksen asiakkailta poissaolojen ajalta. Lohjan toimintatavasta päättää lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 1.4.

 

Päivitetty 16.3.

Avoimet päiväkodit Roution Käpymetsä ja Mäntynummen Pirtti sekä Oinolan perhekerho ovat toistaiseksi suljettu. Avointa toimintaa ei järjestetä toistaiseksi myöskään Harjulassa.

Lisäksi Pihlajat-kerho on toistaiseksi suljettu.

 

Ohjeita Lohjan kaupungin oppilaitosten ja päiväkotien henkilökunnalle, oppilaille ja hoitolapsille koronavirustaudin COVID-19 -tartunnan välttämiseksi

Tartuntariskiä voi välttää hyvällä käsihygienialla, oikeaoppisella yskimisellä ja aivastelulla. Aiemmin annettuja hygieniaohjeita kannattaa kerrata lasten ja nuorten kanssa säännöllisesti. 

Lisäksi on ehdottoman tärkeää välttää kouluun, päiväkotiin ja muihin yleisiin tiloihin tuloa kuumeisena tai hengitysoireisena. 

Matkustukseen liittyvät rajoitukset

 • Lohjan kaupunki kieltää oman henkilökuntansa työhön ja opiskeluun liittyvät matkat COVID-19 epidemia-alueille. Lohjan kaupungin vahva suositus on välttää myös vapaa-aikaan liittyvää matkustamista epidemia-alueille.

 

 • Suosittelemme vakavasti välttämään myös maita, jotka ovat saaneet COVID-19 takia ulkoministeriöltä määritelmän ”Noudata erityistä varovaisuutta” sekä harkitsemaan myös muun ulkomaille suuntautuvan matkailun tarpeellisuutta.

 

 

 • COVID-19 tilanne on pahentunut monissa maissa hyvin nopeasti, muutamien päivien aikana. Matkustamisessa maamme rajojen ulkopuolelle kannattaa tällä hetkellä käyttää erityistä harkintaa, sillä tilanne muuttuu päivittäin.

 

 

 

 • Jos olet matkustanut epidemia-alueella, tarkkaile vointiasi huolellisesti kaksi viikkoa kotiin palattuasi. Oireiden ilmaannuttua, ota yhteyttä aina ensin puhelimitse omalle terveysasemalle tai Päivystysapuun puh. 116 117