Tietoa musiikin opiskelusta

Tietopaketti Länsi-Uudenmaan musiikkiopistoon hakeutuvalle

Opiskelun aloittaminen

Lukuvuosi alkaa ilmoittautumistilaisuudella elokuun puolessa välissä. Oppilaat saavat tästä tiedon sähköpostitse. Lukujärjestykset sovitaan yhdessä opettajan kanssa.

Opiskelu musiikkiopistossa

Musiikinopiskelu on monipuolinen ja haastava harrastus. Musiikista saat itsellesi elinikäisen ystävän, joten opiskeluun kannattaa panostaa.

Musiikkiopistossa opiskelet näin:

  • Käyt oman opettajan luona soittotunnilla 1-2 kertaa viikossa.
  • Osallistut ryhmäopetukseen kerran viikossa. Ryhmätunneilla opiskellaan soittoa, laulua ja musiikin perusteita.
  • Ja se kaikkein tärkein: Harjoittelet kotona päivittäin!

Musiikkiopistoon pyrkivän on hyvä muistaa, että tavoitteellinen opiskelu vie aikaa ja voimia. Kovin montaa muuta harrastusta ei lukujärjestykseen mahdu. Vanhempien apua tarvitaan säännöllisen kotiharjoittelun oppimiseen.

Muskari ja musiikkivalmennus (saatavilla erillinen esite)

Muskari on musiikin varhaiskasvatusta alle kouluikäisille. Musiikkivalmennusryhmät on tarkoitettu 7–8-v. lapsille. Ryhmissä tutustutaan monipuolisesti musiikkiin laulaen, soittaen, leikkien ja kuunnellen. Musiikkivalmennuksessa harjoitellaan musiikkiopiston valintakokeissa vaadittavia asioita ja tutustutaan opistossa soitettaviin soittimiin. Musiikillista ymmärrystä viedään myös pidemmälle tutustumalla musiikinteorian alkeisiin.

Kuorot

Kuorot ovat osa Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston toimintaa. Kuorojen tavoitteena on innostaa lapsia laulamaan, opettaa kuorolaulua sekä tarjota yhdessä tekemisen ja osallistumisen iloa. Larte-kuoroja on kolme:

Lartina (1.-4. -luokkalaiset, 7-10 v)

Lumona (5. -luokkalaisista eteenpäin, 11 và)

Larte (5. -luokkalaisista eteenpäin, 11 v- n. 20 v)

Näistä Lartina ja Lumona ovat pääsykokeettomia kuoroja ja Larteen on pääsykoe.

Lisätietoja Lartinasta ja Lumonasta: pauliina.kallio@edu.lohja.fi

Lisätietoja Lartesta: elina.laakkonen@edu.lohja.fi

Avo-osasto

Avo-osastolle otetaan uusia oppilaita elo-syyskuussa tapahtuvan ilmoittautumisen perusteella.  Avo-osastolle voi hakea opiskeluoikeutta mihin tahansa tarjoamaamme soittimeen, mutta paikkoja myönnetään harkinnanvaraisesti kulloisenkin oppilastilanteen mukaan. Avo-osastolla opiskelu ei ole sidottu opetussuunnitelmaan, eikä siellä ole ikärajoja. Valtio ei tue avo-osaston opetusta, joten se on huomattavasti kalliimpaa kuin varsinaisena oppilaana oleminen.