Musiikin perusteet

SÄVELTAPAILUN JA MUSIIKINTEORIAN OPETUS/PERUSASTE

Säveltapailu ja musiikinteoria ovat oppilaan musiikillista kehitystä auttavia tukiaineita. Kursseja on kaikkiaan kolme ja ne on kukin jaettu kahdelle vuodelle. Koska oppilaan soitonopiskelu harjoitteluineen vie paljon aikaa ja koulukin ottaa oman aikansa, on koetettu tasoittaa säveltapailun ja musiikinteorianopiskelun tietä: kurssit kestävät kaksi vuotta ja kotiläksyjen määrä on koetettu pitää minimissä. Siksi on välttämätöntä, että tunneilla ollaan läsnä.

Perustaso 1 A

– oppilaat ovat iältään mielellään n. 8 – 10 -vuotiaita
– opetusta on 45 min. viikossa vuoden ajan
– oppimateriaalina käytetään Susanna Királyn Prima Vista 1a -kirjaa
sekä vanhoja Karjalan ja Inkerin runosävelmiä ja Mirja Kopran Musiikin perusteet -kirjaa
– kurssilla opitaan lisäksi perusasioita rytmistä ja sävelten suhteista

Perustaso 1 B

– oppilaat ovat iältään n. 9 – 11 -vuotiaita
– opetusta on 45 min. viikossa vuoden ajan
– oppimateriaalina Susanna Királyn Prima Vista 1b -kirja sekä
edelleen Karjalan ja Inkerin runosävelmät ja Mirja Kopran Musiikin perusteet -kirjaa
– laajenentaan rytmin hallintaa sekä opitaan nuottikirjoituksen ja
nuotista laulamisen perusteita
– opetellaan musiikinteorian perusteita, kuten nuottien nimiä,
asteikkoja ja intervalleja

Perustaso 2 A

– oppilaat ovat iältään 10 – 12 -vuotiaita
– opetusta 45 min. viikossa vuoden ajan
– oppimateriaalina Susanna Királyn Prima Vista 2a -kirja sekä
suomalaisia laulusävelmiä ja Mirja Kopran Musiikin perusteet -kirja
– opetellaan sointujen muodostamista, tunnistamista ja
sointusuhteiden kuuntelua

Perustaso 2 B

– oppilaat ovat iältään 11 – 13 -vuotiaita
– opetusta 45 min. viikossa vuoden ajan
– oppimateriaalina Susanna Királyn prima Vista 2b -kirja sekä
suomalaisia laulusävelmiä ja Mirja Kopran Musiikin perusteet -kirja
– laajenentaan sointujen muodostamistaitoa ja
sointusuhteiden kuuntelua

Perustaso 3 A

– oppilaat ovat iältään 12 – 14 -vuotiaita
– opetusta 45 min. viikossa vuoden ajan
– oppimateriaalina Susanna Királyn Prima Vista 3a -kirja ja lisäksi
länsimaista taidemusiikkia ja Mirja Kopran Musiikin perusteet -kirja
– laajennetaan sointutehojen kuulemistaitoja ja musiikinteorian tietoja
(esim. kolmisointujen käännökset)

Perustaso 3 B

– oppilaat ovat iältään 13 – 15 -vuotiaita
– opetusta 45 min. viikossa vuoden ajan
– oppimateriaalina Susanna Királyn Prima Vista 3b -kirja sekä
länsimaista taidemusiikkia ja Mirja Kopran Musiikin perusteet -kirja
– perehdytään laulaen, tunnistaen ja kirjoittaen länsimaisen
taidemusiikin kehittymiseen renessanssista romantiikkaan

MUSIIKKITIEDON PERUSKURSSI

Aihealueet:

  • Sinfoniaorkesteri ja sen soittimet
  • Musiikin historiaa renessanssista 1900-luvun musiikkiin

Kurssi on vuoden mittainen, tunti on kerran viikossa, 75 minuuttia kerrallaan. Musiikin kuuntelu on kurssin keskeinen sisältö. Musiikkiesimerkkien ja -dokumenttien avulla opetellaan ymmärtämään musiikin matkaa historian myllerryksissä.

Arviointi:  suoritettu/uusittava

Koe no. 1: orkesterisoittimet

Koe no.2 (voidaan jakaa tarvittaessa useampaan osaan): musiikin historia

Opistotason aineet

I. MUSIIKIN TEORIAN I KURSSI