Jousisoittimet

Viulunsoiton voi aloittaa n. 5-8 -vuotiaana. Opistossamme on mahdollista aloittaa viulunsoitto ryhmäopetuksena (ryhmässä n. neljä samanikäistä lasta). Lapsilla on viikossa ryhmätunti (45 min.) ja oma yksityistunti (20-30 min.). Ryhmäopetuksessa ovat yleensä kaikkein pienimmät oppilaat. Oppilaan vanhempien toivotaan olevan mukana tunneilla ja auttavan lasta kotiharjoittelussa. Opetuksen voi aloittaa myös yksilöopetuksena, jolloin opetusta saa 45 min. viikossa. Aloittelijalle on eduksi, että hän käy tunnilla kaksi kertaa viikossa.

Viulunsoitonopiskeluun kuuluu myös orkesterisoitto, joka opistossamme aloitetaan yleensä jo toisena opiskeluvuotena.
Aloittelijan viulu maksaa n. 200-350€. Opistolla on myös pieni määrä vuokrattavia soittimia, mutta toivomus olisi, että heti alussa ostetaan oma viulu. Soitin on helppo myydä eteenpäin ja käytetyt viulut kiertävät sujuvasti. Soitin, oma tai vuokrattu, hankitaan yhdessä opettajan kanssa.

Alttoviulu kuuluu ns. jousisoitinperheeseen. Sille löytyy runsaasti sekä soolo-, kamarimusiikki- että erilaisia orkesteritehtäviä.
Alttoviulua pidetään hyvin ”sosiaalisena” soittimena, sillä se on usein toivottu ja tarpeellinen soitin erilaisissa kokoonpanoissa. Alttoviulunsoiton opiskelun voi aloittaa musiikkiopistossa n. 8-vuotiaasta alkaen. Mitään varsinaista aloitusikäsuositusta ei kuitenkaan ole. Alttoviulun soittimen koko ei ole vuosien varrella määräytynyt vakioksi, ja siten sitä on saatavana hyvin erikokoisina, ja näin ollen se sopii myös erikokoisille ja – ikäisille opiskelijoille.

Sello on jousisoitin, jossa on miellyttävä ja ilmeikäs ääni. Se muistuttaa muodoltaan paljon viulua, mutta on paljon suurempi. Selloa soitetaan istuen, pitäen sitä pystyasennossa ja luontevasti polvien välissä tukien. Jousi liikkuu vaakasuorassa ja soiva, kantava ääni saadaan aikaan käden liikkeessä luontaisen painon ja rentouden kautta. Musiikkiopistossa sellonsoiton tavallisin aloitusikä on n. 5-8 vuotta. Ensimmäisenä opiskeluvuonna soittotunnit pyritään järjestämään kaksi kertaa viikossa. Oman, yksityisen tunnin lisäksi tutustutaan ryhmätunnilla soittajakavereihin sekä opetellaan yhteismusisoinnin ja toisten kuuntelemisen tärkeitä taitoja. Toisena vuonna useimmiten siirrytäänkin jo oppilasorkesteriin. Selloja on saatavilla eri kokoisia, alkaen 1/8- selloista. Musiikkiopisto vuokraa soittimia mahdollisuuksien mukaan. Musiikkiharrastuksen pohjana on tietysti pidettävä luontaista musikaalisuutta, hyvää rytmitajua ja sävelkorvaa. Sellonsoitossa myös suhteellisen vankka käsien rakenne on eduksi. Kaikkien jousisoitinten kohdalla on tarkka sävelkorva erittäin tärkeä, koska oikean sävelkorkeuden löytäminen on viime kädessä siitä riippuvainen. Sävelkorva ja rytmitaju tietysti myös kehittyvät soittoharrastuksen myötä. Paitsi näitä perusominaisuuksia, kehittyvät myös lukuisat muut tärkeät osa-alueet kuten keskittyminen, pitkäjänteisyys, motoriikka ja yhteistyökyky. Innostus ja säännöllinen harjoittelu ovat kuitenkin kaiken edistymisen tärkein edellytys ja tuovat mukanaan ilon, onnistumisen ja uuden oppimisen palkitsevia ja tärkeitä kokemuksia.

Kontrabasso on monipuolinen soitin: se antaa musiikille soinnissa pohjan sekä kansanmusiikin, klassisen musiikin että kevyen musiikin kokoonpanoissa. Soiton voi aloittaa aikaisintaan n. 7-vuotiaana. Kontrabasson soittaminen ei vaadi soittajalta suurta kokoa eikä erityistä voimaa, mutta tarkkaa korvaa ja hyvää motoriikkaa kylläkin.