1800-1900-lukujen vaihde

Arabian tuotannon perusta oli pitkään massatuotetut yksinkertaiset käyttöesineet, kuten mm. mukit ja säilytysruukut, joita valmistettiin 1870- ja 1880-luvuilta lähtien. Astiastoissa mallit ja koristeet tulivat aluksi Röstrandista. Niiden esikuvina olivat englantilaiset tuotteet. Koristeet olivat kuparipainokuvia, kukkakuvioita ja luontoaiheita. Väreinä käytettiin mustaa, ruskeaa, punaista, vihreää ja useita sinisen sävyjä. Aiheissa suosittuja olivat kiinalaisvaikutteet. Tällainen astiasarja oli mm. Fasaani.

Fasaani

Liemikulho on Z-mallia ja myös sen koristelu on Fasaani. Liemikulhosta puuttuu kansi. Lisäksi liemikulhon pohjassa ei ole leimaa, mikä vaikeuttaa tämän kulhon ajoittamista. Kulho on joka tapauksessa 1900-luvun alkupuolelta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannu on AM-mallia ja siinä on Fasaani-koristelu. Mallia valmistettiin 1884‒1914. Tämän kannun koristelu on erityisen huoliteltu, sillä myös kannun suun sisäreuna on koristeltu. Leima on massaleima, Arabian niin kutsuttu ”nappi-leima”, jonka perusteella kannun valmistus on mahdollista ajoittaa vuosien 1897 ja 1907 välille.

Bella

 

 

 

 

 

 

Pieni lautanen on mahdollisesti K-mallia. Lautasen koristelun nimi on Bella. Bella oli kupari-painokoristesarja, jota painettiin sinisen, viherän ja harmaan värisenä. Sitä käytettiin koris-teena vain lyhyen aikaa vuosina 1893‒1895.

Hotelli Kämpin lautanen

 

 

 

 

 

 

 

 

Lautanen on AQ-mallia ja siinä on kasviaiheinen kuparipaino-koristelu. AQ-mallia valmistet-tiin 1893‒1920. Tämä lautanen on ilmeisesti ollut käytössä Hotelli Kämpin ravintolassa. Lautasen pohjassa on harvinai-nen Arabian leima, joka kertoo, että lautanen on valmistettu kivitavarasta. Leima oli käytössä vuosina 1878‒1900 eikä sitä ole käytetty kuin muutamissa astia-malleissa. Tämä lautanen onkin valmistettu 1890-luvulla.

Karin

 

 

 

 

 

 

Lautanen on AQ-mallia ja siinä on Karin-koristelu. AQ-mallia valmistettiin 1893‒1920, ja Karinia käytettiin puolestaan 1893‒1914. Lautasen pohjassa on sekä värileima, joka oli käytössä 1893‒1917, että massaan leimattu nappileima vuosilta 1897‒1907. Lautanen lieneekin valmistettu 1900-luvun ensimmäisellä vuosi-kymmenellä.

Dacca lautanen Linnea-koristeella

Lautanen on Dacca-mallia ja siinä on kukka-aiheinen koristereuna. Daccaa valmistettiin vuosien 1876 ja 1930 välillä. Koristeena on Linnea, joka oli tuotannossa 1880‒1912. Lautanen mahdollista ajoittaa kaksoiskotkaleiman perusteella vuosiin 1878‒1910.

Ceres

Tarjoiluvati on todennäköisesti RG-mallia. Siinä on Ceres-koristelu. Kuparipainomenetelmällä valmistettua Ceres-koris-tetta käytettiin vuosina 1882‒1914. Vadin pohjassa on Arabian leima, jossa on kaksipäinen kotka, sekä massaleima. Kotkaleiman ja koristelun perustella tarjoiluvadin valmistusaika on mahdollista määrittää vuosien 1882 ja 1910 välille.

R-mallin lautanen

Lautanen saattaa olla varhaista R-mallia, mutta muotoilun yksinkertaisuus asettaa haasteen mallin tunnistamiselle. Lautasen koristeena on kuparipainokuvio. Leiman perusteella lautanen on vuosilta 1878‒1910.

Majolikakannu

Kannu on BE-mallia, joka on peräisin Rörstrandista. Arabia valmisti BE-mallia vuosina 1889‒1914. Tässä kannussa on majolika-koriste. Majolika on yleisnimitys useille värillisille lasituskoristeille. Lasitus valmistettiin kaoliinista, liidusta, kvartsista, boori- ja lyijysulatteesta. Väreihin käytettiin puolestaan erilaisia oksideja, kuten kupari-, rauta- ja uraanioksidia, sekä teollisia pigmenttejä. Näitä BE-mallin majolikalla koristettuja kannuja valmistettiin vuosina 1889‒1909, miltä ajalta on myös tämä kannu.