Tietoa musiikin opiskelusta

YLEISTÄ OPISKELUSTA

Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston ylläpitäjä on Lohjan kaupunki ja opistolla on sivutoimipiste Vihdissä. Myös siuntiolaisilla on Siuntion kunnan ja Lohjan kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti mahdollisuus opiskella musiikkiopistossa. Toiminnan ylläpitämiseksi opisto saa lakisääteistä valtionosuutta. Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta, joka on ensisijaisesti suunnattu lapsille ja nuorille.

OPETUS JA TAVOITTEET

Musiikkiopiston opetussuunnitelma on uudistunut elokuussa 2018.
Musiikin opiskelu tähtää musisoimisen taitojen ja musiikkiin liittyvien tietojen oppimiseen. Oppimista seurataan oppitunneilla ja esiintymisillä. Lisäksi pyritään ottamaan mukaan entistä enemmän itse tehtyä musiikkia improvisoinnin ja oman musiikin tekemisen (säveltämisen) muodossa.
Opetusta annetaan omilla soittotunneilla, orkestereissa, kuoroissa ja musiikin hahmotusaineiden tunneilla. Pyritään siihen, että musiikin hahmotusaineiden opetus olisi yhä enemmän integroitu omiin soittotunteihin ja yhteismusisoinnin yhteyteen. Näin musiikin opiskelu olisi enemmän koko musiikin opiskelua kokonaisuutena eikä yksittäisiä oppiaineita.
Oppilasarviointi ei jatkossa keskity yksittäisten tasosuoritustilanteiden arviointiin, vaan oppilas saa suullista palautetta oppimisestaan säännöllisten ja toivottavasti aiempaa useampien esiintymisten ja osallistumisten yhteydessä omalta opettajalta ja muilta opettajilta. Sanallista arviointia kerätään talteen Eepos-oppilashallinto-ohjelmaan. Numeroarviointia ei enää anneta.
Oppilaan soitonopettaja on oppilaan ensisijainen opinto-ohjaaja.

EEPOS oppilashallinto-ohjelma

Kaikki oppilaan opiskeluun liittyvät tiedot kerätään oppilashallinto-ohjelma Eepokseen. Jos sinulla ei ole käyttäjätunnusta, tilaa se musiikkiopiston toimistosta seija.kivi@lohja.fi. Kun olet saanut tunnukset, säilytä ne, sillä ne ovat voimassa koko opiskelun ajan. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä ohjelma pyytää vaihtamaan salasanan.
Musiikkiopiston tiedottamisen vuoksi on erittäin tärkeää, että ohjelmaan syötetyt osoite- ja puhelinnumerotiedot ovat oikein. Mikäli perheen käytössä ei ole sähköpostiosoitetta, pyydämme ilmoittamaan asiasta toimistoon. Osoitteita käytetään ainoastaan opiston omaan tiedottamiseen.

Hallinto-ohjelmaan kerätyistä tiedoista on mahdollisuus saada opintorekisteriote, jonka voi pyytää toimistosta. Opintorekisteriote on maksuton opiskelun aikana ja se lähetetään opiskelunsa päättäneille oppilaille automaattisesti.

Eepos oppilashallinto-ohjelma on musiikkiopistossa niin hallinnon, opettajien kuin oppilaiden ja huoltajien käytössä. Kaikki henkilökohtaiset tiedot ovat turvassa salasanojen takana ja oppilashallinto-ohjelmaa käytetään ainoastaan musiikkiopiston kannalta välttämättömään ja olennaiseen toimintaan. Kaikki tieto on salassa pidettävää.

TIEDOTUS
Tuntien peruuntumisista ja muista mahdollisista äkillisistä muutoksista ilmoitetaan pääasiassa tekstiviestillä.
Konserteista ja tapahtumista sekä opetukseen liittyvistä poikkeuksista ilmoitetaan pääsääntöisesti musiikkiopiston nettisivuilla.
Oma opettaja on tärkeä tiedotuskanava.

OPETUSPISTEET
Lohja, Kirkkokatu 6 (Laurentius-talo, vanha puoli, ent. Anttilan koulurakennus)
Nummela, Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18
Vihti, Pappilanpellon koulu, Kirkkojärventie 3

TOIMISTO
Kirkkokatu 6, 08100 LOHJA, puh. 044 369 1486
Avoinna: maanantai – torstai klo 9.00 – 15.00
Toimisto palvelee kaikkia musiikkiopiston oppilaita ja huoltajia. Vihdissä ei ole erillistä toimistoa.

VAHTIMESTARI
Kirkkokatu 6, 08100 LOHJA, 044-3740035.
Vahtimestarin toimipiste on musiikkiopiston pääaulassa. Vahtimestari on paikalla pääsääntöisesti ma – to klo 13- 20 ja pe 13- 18. Häneltä voi pyytää apua mm. kopiointiin, AV-välineistön käyttöön sekä luokkiin ohjauksessa, myös mahdollisiin harjoitteluluokkiin. Nummelassa vahtimestaripalveluita ei ole tai ne ovat erittäin rajalliset.

ULKO-OVET
Kulku opistolle tapahtuu D- ja E-ovien kautta.
D-ovi (Karstuntien puoli) avautuu ma – pe klo 14.00. E-ovi (Laurentius-talon  puoli) toimii koodilla, jonka saat opettajaltasi. Ovikoodin kertominen ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty!
Kuoppanummen koululla sisäänkäynti jäähallin puoleisesta ulko-ovesta. Ulko-ovi on iltaisin auki Hiiden opiston toimiessa, muina aikoina opettajat päästävät oppilaat sisään.

PYSÄKÖINTI
Rautatienkadun varrella on kaksi isoa pysäköintialuetta. Kirkkokadulla ja Monkolankadulla on parkkipaikkoja.
Pysäköinti musiikkiopiston sekä Laurentius-talon piha-alueella on ehdottomasti kielletty. Oppilaan tuominen ovelle ei ole huoltoajoa. Autoilu piha-alueella aiheuttaa vaaratilanteita.

LUKUKAUSIMAKSUT
Lukukausimaksut postitetaan syys/lokakuun ja helmi/maaliskuun aikana. Voimassa oleva hinnasto on nähtävissä opiston nettisivuilla. (www.lohja.fi/musiikkiopisto – Opiskelu – Hinnasto)
Lukukausimaksun laiminlyönnistä seuraa opinto-oikeuden menetys. Lukukausimaksua ei palauteta opiskelun loppuessa, ellei lopettamiselle ole painavaa perustetta. Tämä koskee myös musiikkileikkikoululaisia ja avoimella osastolla opiskelevia.
Kirjaamismaksu peritään aina uusilta oppilailta. Maksu peritään myös, jos oppilas on lopettanut opiskelun ja palaa esim. vuoden kuluttua uudelleen opiskelemaan.
Maksu peritään myös osastoa vaihtavilta; muskari> opisto> avoin osasto.
Perhe- ja sisaralennukset ovat osastokohtaisia esim. jos on kaksi lasta muskarissa, toinen saa sisaralennuksen, mutta jos toinen on muskarissa ja toinen opistossa, alennusta ei myönnetä. Eri tasoilla (perus-, opistotaso tai aikuisosastolla) opiskeleville perheenjäsenille alennus myönnetään. Perhealennusta ei myönnetä avoimella osastolla opiskeleville.
KÄYTTÄKÄÄ MAKSAESSANNE OIKEAA TILI- ja VIITENUMEROA. Mikäli laskussa on huomautettavaa tai haluatte keskustella maksujärjestelyistä, olkaa suoraan yhteydessä Lowell Oy:n asiakaspalveluun (yhteystiedot laskussa)!

VAPAAOPPILASPAIKKA
Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 29.8.2012 päättänyt (§ 47), että vapaaoppilaspaikan hakija ohjataan varamaan aika sosiaalityöntekijälle varallisuusselvityksen tekemistä varten. Vapaaoppilaspaikan myöntäminen perustuu sosiaalitoimen puoltavaan lausuntoon. Tarkempi ohjeistus nettisivullamme syyskuussa. Vapaaoppilaspaikkaa tulee hakea pe 1.10.2021 klo 14 mennessä.

SOITINLAINAUS
Musiikkiopistolla on vuokrattavissa rajoitettu määrä lainasoittimia. Soittimet on tarkoitettu ensisijaisesti uusille oppilaille, joilla ei vielä ole omaa soitinta.
Huoltajan tulee tarkistaa soitin yhdessä opettajan kanssa. Sen jälkeen täytetään ja allekirjoitetaan lainauslomake ja palautetaan se välittömästi vahtimestarille.
Laina-aika on yksi vuosi, jonka kuluessa tulee hankkia oma soitin. Jatkoajasta tulee aina keskustella rehtorin kanssa.
Soitinlainamaksun suuruuden voit tarkistaa hinnastosta. Maksua ei palauteta, jos laina-aika päättyy kesken lukukauden. Oppilaan tulee itse kustantaa kuluvat osat kuten kielet ym. Soittimelle aiheutuneet vahingot oppilas korvaa itse, joten varmistathan, että perheelläsi on kotivakuutus, joka kattaa myös tämän kaltaiset vahingot. Laina-ajan päätyttyä opettaja tarkastaa soittimen kunnon, minkä jälkeen se palautetaan vahtimestarille.

SOITINSÄILYTYS
Soittimen säilytys opiston soitinvarastossa (1. kerros, bändiluokan vieressä) omalla vastuulla. Soitinvaraston ovi aukeaa koodilla, jonka saa tilata vahtimestarilta tai toimistosta
Soitinta ei saa jättää opistolle viikonlopuksi.

VAPAUTUS OPISKELUSTA
Rehtori voi myöntää oikeuden välilukukauden tai – vuoden pitämiseen esim. vaihto-oppilasvuoden, opiskelun, varusmiespalveluksen tai muun pätevän syyn johdosta, Asiasta on aina etukäteen keskusteltava rehtorin kanssa.

TAPATURMAVAKUUTUS
Lohjan kaupunki on ottanut oppilailleen tapaturmavakuutuksen, jonka perusteella korvataan koulussa/ musiikkiopistossa ja koulumatkalla sattuneet tapaturmat.
Tapaturman sattuessa tulee käyttää julkisen sektorin terveydenhuoltopalveluita. Niitä ovat terveyskeskukset, aluesairaala ja yliopistollinen keskussairaala sekä kunnallinen hammashoito, eivät yksityislääkärit. Koululaisten tapaturmavakuutus on voimassa kaikessa koulun järjestämässä toiminnassa. Vakuutus ei koske instrumentteja.

KURINPITO
Oppilaan tulee noudattaa oppilaitoksen sisäistä järjestystä. Vahingonteosta tai häiriöstä pyydetään selvitys sekä kuullaan oppilasta ja hänen vanhempiaan. Opiston omaisuudelle aiheutetut vahingot joutuu korvaamaan. Rehtorin harkinnan mukaan on mahdollista antaa kirjallinen varoitus tai erottaa opistosta määräajaksi. Toistuva ilman laillista estettä tapahtuva oppituntien laiminlyönti aiheuttaa oppilaspaikan menetyksen.