Yhteystiedot

Yleinen kulttuuritoimi

Mirja Vehovuori
Apulaisrehtori | biträdande rektor
Tel. +358 (0) 50 523 0711
mirja.vehovuoriohja.fi 

Kalle Ryökäs
Kulttuurituottaja | Kulturproducent
Tel. +358 (0) 44 3621 130
kalle.ryokas@lohja.fi

Kirjastopolku

Melina Aremaa
Pedagoginen informaatikko/Pedagogisk informatiker
Lohjan kaupunginkirjasto/Lojo stadsbibliotek
puh./tfn: 044 369 3127 

Lohjan kaupungin yleiset yhteystiedot

Lohjan kaupunki | Lojo stad
PL 71, 08101 LOHJA | PB 71, 08101 LOJO

Käyntiosoite:
Karstuntie 4, 08100 LOHJA

Besöksadress:
Karstuvägen 4, 08100 LOJO

Vaihde | Växeln
019 3690

Asiakaspalvelu | Kundservicecentret
019 369 4300, 019 369 4255