Varhaiskasvatus

0-5-VUOTIAAT

LAULU
SOITTIMET
NUKKETEATTERI
TEATTERI

Teatteri Aploodi

Teatteri Aploodi on teatteritaiteen perusoppilaitos Lohjalla. Aploodi toteuttaa kouluille ja varhaiskasvatukselle draamatyöpajoja, joilla tuetaan lasten tunteiden tunnistamista, osallisuutta, sosiaalisuutta ja itseilmaisua draamapedagogisin menetelmin. Työpajoissa vahvistetaan myös koulujen ja varhaiskasvatuksen ohjaajien toiminnallisia työtapoja. Työpajat suunnataan aina kohde- ja ikäryhmän tarpeisiin.

Tavoite: Lapset tutustuvat teatterin tekemiseen osallistumalla itse draamatyöpajoihin teatterialan ammattilaisten johdolla
Toteutus: Ohjaaja tulee luokkaan päiväkotiin/kouluun
Kustannukset: Työpajan kustannukset
Ajankohta: Ympäri vuoden

KULTTUURIIN TUTUSTUMISEN TUKEMINEN

Tuetaan ja ohjataan vanhempia viemään lapsia kulttuurin pariin. Päiväkodissa tutustutaan soittimiin, nukketeatteriin/teatteriin, lauletaan, musisoidaan, tanssitaan ja liikutaan musiikin tahdissa.

Tavoite: Lapset tutustuvat kulttuuriin leikin, musisoinnin, laulamisen myötä
Toteutus: Päiväkotien normaalin toiminnan yhteydessä. Kirjastoissa järjestetään säännöllisesti satutunteja
Kustannukset: Pvk normaali toiminta
Ajankohta: Koko lukuvuosi


6-VUOTIAAT (ESIOPETUS)

KUVATAIDE

Esiopetus tekee yhteistyötä Lohjan seudun kuvataidekoulun kanssa, joka tukee taidekasvatuksen tavoitteita. Yhteistyö on nimeltään EskART, se tarjoaa kaikille Lohjan alueen esikoululaisille taidetunnin vuosittain.

Tavoite: Tavoitteena on antaa EskARTin kautta mahdollisuuksia elämyksiin ja oppimisen iloon taiteen äärellä sekä tukea esiopetuksen taidekasvatussisältöjä.
Toteutus: Kaikki esiopetusryhmät vierailevat Lohjan seudun kuvataidekoulussa
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Kunkin ryhmän vierailu sovitaan erikseen, lukuvuoden aikana.

KIRJASTO

Kirjoihin tutustutaan kuunnellen ja katsellen. Kirjaston säännöllisen tiedottamisen kautta tavoitetaan perheitä ja kerrotaan lukemisen tärkeydestä.

Tavoite: Tavoitteena on kirjaston toimintaan, henkilökuntaan ja kirjaston lastenosastoon tutustuminen.
Toteutus: Kirjastovierailut
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Kunkin ryhmän vierailu sovitaan erikseen, lukuvuoden aikana.

TEATTERI

Teatteri Aploodi

Teatteri Aploodi on teatteritaiteen perusoppilaitos Lohjalla. Aploodi toteuttaa kouluille ja varhaiskasvatukselle draamatyöpajoja, joilla tuetaan lasten tunteiden tunnistamista, osallisuutta, sosiaalisuutta ja itseilmaisua draamapedagogisin menetelmin. Työpajoissa vahvistetaan myös koulujen ja varhaiskasvatuksen ohjaajien toiminnallisia työtapoja. Työpajat suunnataan aina kohde- ja ikäryhmän tarpeisiin.

Tavoite: Lapset tutustuvat teatterin tekemiseen osallistumalla itse draamatyöpajoihin teatterialan ammattilaisten johdolla
Toteutus: Ohjaaja tulee luokkaan päiväkotiin/kouluun
Kustannukset: Työpajan kustannukset
Ajankohta: Ympäri vuoden

LIIKUNTA
MUSIIKKI/LAULU