Ikäihmiset

Lohjan kaupunki tarjoaa monipuolisia kulttuuripalveluja myös ikäihmisten tarpeisiin.

Kulttuuripolun toimintasisältöä järjestetään yhteistyössä vanhusten palvelukeskusten kanssa, jolloin myös esteettömyys- ja saavutettavuusnäkökulmat huomioidaan.

Suuri osa kulttuuripalvelujen tarjonnasta on tarkoitettu kaikenikäisille, Kts. Työikäisten palvelut

Päiväkodin lapset sekä ala-asteen oppilaat vievät ikäihmisille iloa esim. kuvataiteen (piirros- ja maalausnäyttelyt), musiikin ja esitysten muodossa pitkin vuotta.

Kulttuuritapahtumia järjestetään ikäihmisille, esim. Tenoripäivillä on omia esityksiä vanhusten palvelukeskuksissa.

Kirjastolla on ikäihmisille räätälöityjä palveluja: Kirjat kotiin – palvelu, jonka piirissä olevat henkilöt saavat kerran kuukaudessa kotiinsa kirjastosta aineistoa. Kirjauutuuksista ja kirjaston palveluista käydään kertomassa erilaisissa vanhusten tapahtumissa vuosittain.

Lohjan museo palvelee ikäihmisiä käymällä vanhainkodeissa pitämässä muisteluiltoja vanhojen valokuvien ja esineiden kera.

Lohjan teatteri toivottaa ikäihmiset tervetulleiksi näytelmiä katsomaan ja tutustumaan teatterin tiloihin opastetulle kierrokselle.

Hiiden Opisto järjestää ikäihmisten kursseja, esim. Ikäihmisten yliopisto

  • Kulttuurisihteeri vierailee vuosittain kursseilla esitellen ikäihmisille  Lohjan kulttuuritarjontaa.

Kolmannen sektorin järjestämää ikäihmisten virikkeellistä toimintaa tuetaan toiminta- ja kohdeavustuksilla.