Asukasyhdistysten avustukset

Asukasyhdistysten avustuksen myöntämisperiaatteet ja –perusteet

Asukasyhdistysten avustusta voivat saada rekisteröidyt lohjalaiset asukasyhdistykset. Avustuksen suuruus on 200 euroa/asukasyhdistys/vuosi.

Asukasyhdistysten avustuksen hakeminen

Asukasyhdistysten avustukset ovat haettavissa ympäri vuoden. Avustuksia haetaan toiminta-avustoslomakkeella.. Hakemuslomakeita Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskuksesta tai Avustukset -sivulta.

Avustusta haettaessa on selostettava missä, milloin ja mitä aiotaan järjestää. Projektin yksityiskohtainen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma tulee liittää hakemukseen.

Anomus on toimitettava kulttuuritoimen Kulttuurituottaja Kalle Ryökäkselle, kalle.ryokas@lohja.fi.

Asukasyhdistysten avustuksesta päättäminen

Kaupunkisisältöjohtaja päättää avustuksesta viimeistään kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Päätöksestä tiedotetaan hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksenhakuun.

Asukasyhdistysten avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan hakijan tilille.

Asukasyhdistysten avustuksen seuranta

Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustusten saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustusehtoja ei ole noudatettu, voidaan avustus vaatia maksettavaksi takaisin.