Omatoimikirjastojen käyttösäännöt

Omatoimikirjastoaikana kirjasto on käytettävissä ilman henkilökuntaa.

Karjalohjan, Pusulan ja Routionmäen monitoimijatalon omatoimikirjastoon pääsee Lukki-kirjastojen kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla. Tunnusluvun saa kirjastosta. Omatoimikirjaston käyttöä varten ei tarvita uutta tunnuslukua. Omatoimikirjaston henkilökunta opastaa omatoimikirjaston käytössä.

Omatoimiaikana Karjalohjan, Mäntynummen, Pusulan ja Routionmäen omatoimikirjastoon on 13 vuoden ikäraja. Alle 13-vuotiaat voivat asioida kirjastossa palveluaikoina ja omatoimiaikoina huoltajan kanssa.

Mäntynummen omatoimikirjasto on asiakkaiden käytettävissä vasta erillisen käyttöoikeussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Omatoimiajan käyttöoikeussopimuksen voi allekirjoittaa Lohjan kaupunginkirjaston toimipisteissä. Alle 15-vuotiaiden asiakkaiden käyttöoikeussopimuksen allekirjoittaa huoltaja. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Mäntynummen omatoimikirjasto on käytettävissä omalla kirjastokortilla ja tunnusluvulla.

Kirjastokortti syötetään kirjaston pääoven vieressä olevaan lukijalaitteeseen ja näppäillään henkilökohtainen tunnusluku.

Jokaisen omatoimikirjaston käyttäjän on kirjauduttava sisään, jotta henkilökunta voi tarvittaessa tarkistaa järjestelmästä, kuka on ollut kirjastossa sekä kävijätilastoinnin vuoksi. Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen ovi avautuu sähköisesti ja järjestelmä ottaa kuvan asiakkaasta.

Asiakkaan tulee varmistaa, ettei kirjastoon tule samalla oven avauksella muita asiakkaita. Jos huoltaja vierailee kirjastossa lasten kanssa, riittää että vain huoltaja rekisteröityy. Asiakkaan on poistuttava kirjastosta viimeistään ennen omatoimiajan päättymistä. Ohjeet tulevat kaiuttimien kautta automaattisesti. Omatoimikirjaston aukioloajan päättyessä aktivoituu kirjaston normaali kulunvalvonta ja murtosuojaus.

Palveluajan päättyessä asiakkaiden on poistuttava kirjastosta ja kirjauduttava sisään ulko-oven lukijalaitteella voidakseen jatkaa oleskelua kirjastossa. Kirjaston henkilökunta opastaa asiakkaita poistumisessa ja uudelleen kirjautumisessa.

Asiakas voi lainata ja palauttaa aineistoa lainaus- ja palautusautomaatilla. Mikäli palautusautomaatti ei toimi, asiakas voi valita lainausautomaatista palautustoiminnon. Palautuksen jälkeen aineisto laitetaan automaatin vieressä olevaan vaunuun tai lukittuun laatikkoon automaatin antamien ohjeiden mukaan.

Mikäli asiakas tulee lainaamaan varaamaansa aineistoa, hän hakee sen varaushyllystä, jossa aineisto on lajiteltu varausnumeron mukaan. Aineisto lainataan automaatilla.

Maksut voi maksaa vain kirjaston palveluaikana henkilökunnan ollessa paikalla. Routionmäen omatoimikirjastossa ei voi maksaa kirjastomaksuja.

Kopiointi ja tulostus ei ole mahdollista omatoimiaikana.

Kirjaston tiloissa on käyttäydyttävä asiallisesti. Kirjastossa on tallentava kameravalvonta, jonka käytössä sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Kirjastoa valvotaan etäyhteydellä. Mahdollisiin häiriötilanteisiin puututaan. Alaikäisten kohdalla otetaan yhteyttä huoltajiin. Omatoimikirjaston asiakkaat ovat velvollisia korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Myös vahingontekijän sisään päästänyt voi joutua vastuuseen. Kirjaston käyttöoikeuden menettämisestä on säädetty Lukki-kirjastojen käyttösäännöissä. Turhista hälytyksistä peritään asiakkaalta korvaus.

Henkilökunnan paikalla ollessa kirjastot palvelevat kunkin kirjaston tavalliseen tapaan.