Uudenmaan LAPE -hankkeen kysely

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään nyt.
Meitä kiinnostaa, mikä sinulle on tärkeää.

Uudenmaan alueella on meneillään hallituksen muutosohjelma LAPE, jossa kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Tavoitteena on tarjota lapsille, nuorille ja perheille oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan lapsen, nuoren ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Kerro meille kuinka hyvin tehtävässä onnistutaan nykyisellään ja kuinka pääsisimme lähemmäksi tavoitteitamme. Kyselyyn vastaaminen (suomeksi tai ruotsiksi) vaatii hetken, joten varaa hetki kiireetöntä aikaa. Kyselyyn vastataan nimettömänä (anonyymina).

Kysely suomeksi: https://goo.gl/H1Qs1V
Kysely ruotsiksi: https://goo.gl/w2nm1Q

Muutosohjelmassa kehitetään perhekeskuksia, koulujen, varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten toimintamalleja, erityisen- ja vaativan tason palveluja sekä ohjataan toimintakulttuurin muutosta, joka koskettaa kaikkia ennen mainittuja palveluja ja kehittämisalueita. Kysely toteutetaan samanaikaisesti sekä Uudellamaalla että Etelä-Karjalassa. Kysely on avoinna 19.11.2017 asti.

Lisätietoja muutosohjelmasta: http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
Lisätietoja Uudenmaan hankkeesta: www.lapeuusimaa.fi ja www.facebook.com/lapeuusimaa

Lämmin kiitos osallistumisestasi.

Uudenmaan LAPE –hanke