Väliaikainen vesijohto on saatu kytkettyä käyttöön ja tilanne Lohjan vedenjakelussa on normalisoitunut.

Tilannetta päivitetään vesilaitoksen tekstiviestipalvelun kautta sekä vesi- ja viemärilaitoksen häiriökartalla. Palautteet ja yhteydenotot aiheeseen liittyen ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen vesilaitos.vikailmoitus@lohja.fi.

Päivitys 13.12.2022 klo 15.00: Väliaikainen vesijohto on saatu kytkettyä käyttöön ja tilanne vedenjakelussa on normalisoitunut.

Päivitys 12.12.: Vedensaannin haasteiden vuoksi kehotamme välttämään ylimääräistä vedenkäyttöä koko Lohjan alueella.

Päivitys 9.12. klo 02.00: Vedenjakelu on saatu pääosin palautettua. Kehotamme välttämään ylimääräistä vedenkulutusta. Painetason vaihtelun johdosta vedenlaadussa saattaa esiintyä värivirhettä. Toivomme kuitenkin välttämään veden juoksuttamista, koska vedensaannissa on edelleen haastetta.

Päivitys 8.12. klo 21.30: Vesikatko jatkuu ja vaikutusalue on laajentunut. Saneerauksen jälkeen painetta nostettaessa rikkoutui vanha vesijohto. Urakoitsija ottaa käyttöön uuden rakentamansa pintaverkon nopeutetulla aikataululla. Arvio on 9.12.2022 klo 9:00. Yritämme saada muutettua veden syöttöä muille vedenottamoille. Vedenjakelu jatkuu Laurentius-koulun ja Karstuntien välissä.

Päivitys 8.12. klo 20.55: Valitettavasti töiden teknisten haasteiden vuoksi vesikatkoa jatketaan vielä, katkossa menee todennäköisesti myöhään yöhön tai aamuun. Vedenjakelu on alueella Laurentius-koulun ja Karstuntien välissä. Pahoittelemme töiden viivästymistä alkuperäisestä aikataulusta.

Päivitys 5.12.: Tarkempi katkoajankohta ja -alue lisätty vesi- ja viemärilaitoksen häiriökartalle.Alkuperäinen tiedote:

Tiedote vesikatkosta Lehmuskadun lähistöllä

Saneerauksen johdosta aiheutuu vesikatko kartalla esitetyllä vesikatkoalueella keskiviikkona 7.12.2022 klo 23 alkaen. Vedenjakelu pyritään palauttamaan torstai 8.12.2022 aamuksi. Saneeraus toteutetaan vedenjakelun turvaamiseksi.

Katkon aikana ja sen jälkeen saattaa vedenlaadussa esiintyä poikkeamaa kartalla esitetyllä häiriöalueella. Kehotamme alueen asukkaita varaamaan jääkaappiin vettä ruoanvalmistukseen ja juotavaksi mahdollisten laatupoikkeamien ja mahdollisen katkoajan pidentymisen varalta. Päivitämme tilannetietoa vesi- ja viemärilaitoksen häiriökartalle.

Palautteet ja yhteydenotot aiheeseen liittyen ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen vesilaitos.vikailmoitus@lohja.fi.

 

Share This