Plan för verksamhetsområde för vattentjänster

Verksamhetsområdet för Lojo vatten- och avloppsverk omfattar verksamhetsområdena för vatten- och avloppsnätet. Verksamhetsområden fastställs enligt bestämmelserna i 2 kap. i lagen om vattentjänster (9.2.2001/119).

Länkar till materialet:

Plan för verksamhetsområdet för vattentjänster Lojo

Plan för verksamhetsområden för vattentjänster Vattenandelslag

Karta över verksamhetsområdet för vattentjänster Lojo

Karta över verksamhetsområden för vattentjänster Sammatti Nummi Saukkola

Karta över verksamhetsområden för vattentjänster Karislojo Pusula Ikkala

Ytterligare information fås av Jorma Lehtonen, vattentjänstchef, tfn 044 045 6824, jorma.lehtonen (a) lohja.fi