Lojos stadsstrategi 2017-2025

 

Stadens strategi är en av de viktigaste planerna för staden. I den beslutar stadsfullmäktige om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Dessa mål bör styra all planering och genomförande av verksamheten och ekonomin.

Lojos stadsstrategi publ.15.11.2017