Elektronisk ansökan om utkomststöd

Välkommen till Lojo stads elektroniska tjänst för ansökan om utkomststöd!

Ansökan om utkomststöd görs huvudsakligen via den elektroniska tjänsten. Syftet med tjänsten är att förbättra tillgången till tjänster samt försnabba och underlätta ansökan om utkomststöd.

Det går fortfarande att skriftligt ansöka om utkomststöd.

Genom att följa anvisningarna nedan och blankettanvisningarna går det behändigt att lämna in ansökan elektroniskt. Du behöver personliga bankkoder för att logga in i tjänsten.

Nedan finns närmare anvisningar för ifyllande av blanketten. Direkt till inloggningen för att fylla i ansökan kommer du via länken här.

Anvisning för att fylla i den elektroniska ansökan om utkomststöd.

Via tjänsten kan du lämna in din ansökan om utkomststöd elektroniskt. På den här sidan finns allmän information om tjänsten och om hur man använder den. Ta noga del av anvisningarna innan du fyller i ansökan!

Inloggning i tjänsten

I tjänsten fyller du i sekretessbelagda uppgifter som behövs för ansökan. Därför ska du logga in så att du identifierar dig på ett tillförlitligt sätt. Du kan logga in med dina personliga nätbankskoder.  Tjänsten godkänner Andelsbankens, Nordeas, Sampo Banks, Aktia/SB/Pop:s, Tapiolas, Handelsbankens och S-Bankens koder.

Dataskydd

När du fyller i ansökan om utkomststöd, är förbindelsen skyddad. Använd alltid Logga ut-knappen för att avsluta användningen av tjänsten, så att förbindelsen bryts och informationen inte längre kan fås fram.

Om du fyller i ansökan på en terminal som är i allmänt bruk, töm webbläsarens cacheminne och stäng den ruta i webbläsaren du använt efter att du har fyllt i ansökan. Uppgifterna i ansökan överförs och sparas i socialväsendets klientdatasystem När det gäller hanteringen och registreringen av klientuppgifter se registerbeskrivningen över utkomststöd för närmare information.

Bläddra i blanketten

Man kan bläddra i blanketten med knapparna Föregående sida och Nästa sida i högra nedre kanten eller genom att klicka på namnet på en flik i övre kanten.

Använd inte funktionerna ”föregående” och ”nästa” i webbläsaren.

För att fylla i den elektroniska ansökan om utkomststöd behöver du:

 • uppgifter om dina eller familjens inkomster
 • uppgifter om dina eller familjens utgifter
 • uppgifter om ditt boende
 • uppgifter om din och familjens livssituation (studier, arbetslöshet, arbete osv.)

Skanna bilagorna till ansökan

På fliken Bilagor kan du skanna bilagor till din ansökan (t.ex. verifikat över inkomster/utgifter). Skanna bilagorna först på din egen dator och ge dem namn. Efter det kan du bifoga de nödvändiga bilagorna till din elektroniska ansökan. Vid behov kan du ta bort bilagor eller lägga till nya. Bilagorna följer med, när du skickar din ansökan. OBS! Du kan inte lägga till nya bilagor till din elektroniska ansökan efter att du har skickat den.

Om du inte skannar in de bilagor som behövs som stöd för ansökan, ska du lämna verifikaten över dina inkomster och utgifter och andra verifikat som beskriver din livssituation (se förteckningen över bilagor till ansökan om utkomststöd) till socialbyrån inom 14 dygn efter att du skickat ansökan. Om de nödvändiga bilagorna saknas, drar behandlingen av ansökan ut på tiden och det är möjligt att ansökan förkastas. Genom att snabbt lämna in alla nödvändiga bilagor möjliggör du en snabbare behandling av din ansökan och får snabbare ett beslut.

Sänd din ansökan

Du kan sända din ansökan genom att klicka på knappen Sänd ansökan. Då sändningen lyckas får du svaret ”Din ansökan har registrerats i systemet”.

Efter att du har skickat ansökan kan du skriva ut en kopia av ansökan åt dig själv. Skriv ut genom att trycka på knappen Ansökan. När du är färdig med ansökan, kom ihåg att logga ut från tjänsten med Logga ut-knappen.

Anvisningar för att fylla i en elektronisk ansökningsblankett

Du kommer till anvisningarna om utkomststöd via länken Anvisningar för den här sidan i den elektroniska ansökningsblankettens övre högra hörn.

Tekniska egenskaper som tjänsten kräver

För att använda tjänsten behöver du:

 • Internetuppkoppling
 • Webbläsare.
  Tjänsten stöder de vanligaste webbläsarna:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 eller 7.0. eller nyare
 • Mozilla Firefox 2.0 eller 3.0 eller nyare
 • Cookies eller kakor måste tillåtas
 • Javascript ska vara aktiverat

I problemsituationer

I problemsituationer då du ska fylla i ansökan kan du ringa till vuxensocialarbetets rådgivning 044 374 3999,  mån-fre kl. 9-11.

Lojo stad ansvarar inte för dataförbindelsernas tillgänglighet, kapacitet eller användbarhet. Oanmälda avbrott i tjänstens tillgänglighet kan förekomma.