Utkomststöd

Från och med 1.1.2017 är det Fpa som beviljar och utbetalar grundläggande utkomststöd. Ändringarna av lagen om utkomststöd godkändes av riksdagen 12.3.2015. Bakgrunden till ändringen är behovet att minska kommunernas uppgifter och förpliktelser.

Mer information på FPA:s webbplats

Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningspliktig gentemot honom eller på något annat sätt (Lagen om utkomststöd 1412/97).

Anvisningar för ansökan om kompletterande utkomststöd

Ansök först om grundläggande utkomststöd hos FPA.

Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd hos kommunen genom att lämna in en ansökan skriftligt eller elektroniskt eller genom att meddela i ansökan om grundläggande utkomststöd hos FPA att du också ansöker om kompletterande och förebyggande utkomststöd, varvid FPA efter att ha fattat beslut om utkomststödet överför ansökan till kommunen för behandling.

Ange i din ansökan till vilket ändamål du söker kompletterande och förebyggande utkomststöd och bifoga behövliga kvitton över dina utgifter. Kontrollera att du i ansökan har uppgett rätt adress, underskrift och telefonnummer för eventuella ytterligare förfrågningar.

En skriftlig ansökan lämnas till adressen Lojo stad, Vuxensocialarbete, Larsgatan 48 A, 4:e vån., 08100 Lojo.

Obs! PDF-formulär som fylls i på skärmen är bäst tillgängliga med webbläsaren Internet Explorer och den avgiftsfria PDF-läsaren Adobe Acrobat Reader DC.

Ansökan om kompletterande utkomststöd (på finska)

Västra Nylands välfärdsområde producerar social- och hälsovårdstjänsterna från och med den 1 januari 2023. Ansökan om kompletterande och förebyggande utkomstöd överförs till Västra Nylands välfärdsområde när tjänsten aktiveras på LUVN. https://www.luvn.fi/sv/tjanster/utkomststod.