Social- och hälsovårdsservice

Tjänster inom arbetet mot våld inom familjen och i nära relationer

Gör så här för att skydda integriteten: Lämna sidan och rensa sidhistoriken i inställningarna. Välj sedan i inställningarna Skydd och använd Privat surfläge (InPrivate, osv.) så sparas inte sidhistoriken när du loggar in på sidan på nytt.

Du kan kontakta tjänsterna inom arbetet mot våld i nära relationer via servicenummer om

  • Du har upplevt eller upplever våld eller hot om våld i dina nära relationer
  • Du är oroad över ditt eget våldsamma eller hotande beteende i dina nära relationer
  • Du är oroad över din egen eller din makes/makas beteende eller hur stämningen i ert hem påverkar era barn
  • Du funderar på om det i dina nära relationer finns våld i någon form (fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, religiöst osv.)

Vi finns till för alla kön; kvinnor, män, transpersoner samt interkönade och icke-binära.

Vi erbjuder samtalshjälp när man upplever eller har upplevt våld eller hot om våld inom familjen eller i en nära relation.

Syftet med arbetet är att identifiera våldet, få slut på våldet och hjälpa den utsatta att klara av våldserfarenheten. Arbetsmetoderna inkluderar individ-, par- och familjemöten samt samarbete med andra professionella aktörer som hjälper familjen.

Service för barn, unga och familjer

Servicehandledning
044 369 1200 (under tjänsteid)

Socialservice för barnfamiljer
0500 486 101 (under tjänstetid))

Familjerådgivningen
044 369 1288 mån, ons kl. 12-13 (familjer med barn i åldern 0-12)
044 369 1299 mån, ons kl. 12-13 (familjer med barn i ungdomsåldern)

Service för personer i arbetsför ålder

Hälsovårdscentralens rådgivningstelefon
044 374 2319 kl. 8-16

Vuxensocialarbetets rådgivning
044 374 3999 mån-fre kl. 9-12

Drogkliniken
044 369 2260 mån, ons och fre kl. 8.15-13.00, tis och tor kl. 8.15-15.00

Seniorservice

Äldrehjälpen
044 369 2444 mån-tor kl. 9-14

Social- och krisjouren i Västra Nyland

Kommuninvånarna når Social- och krisjouren i Västra Nyland på nummer 09 816 42439

Nödcentralen 112

utanför tjänstetid och under veckosluten i en akut våldssituation.

 

Via länkarna nedan kan du ta dig till webbplatserna för dessa tjänster.

 

Villa Familias skyddshem

050 468 5736 / dygnet runt
Högbensvägen 36
10350 Mjölbolsta

 

Skyddshemmet Pellas

040 457 3840
Kungsvägen 40 C
02940 Esbo

 

Skyddshemmet Mona

Skyddshemmet Mona är avsett för kvinnor med invandrarbakgrund och deras barn
045 639 6274

 

Brottsofferjouren

Servicestället i västra Nyland
Larsgatan 51 A 3, 2. vån., 08100 Lojo
040 351 8500
Kontaktbegäran (med kundens samtycke): etelasuomi@riku.fi

 

Enheten för arbete mot våld i nära relationer

Kilpolavägen 2
00940 Helsingfors
Tidsbokning ons kl. 10-12 på numret 050 301 0748 eller per e-post lahisuhdevakivaltatyonyksikko@paakaupunginturvakoti.fi

 

Webbskyddshem

Chattjänst

 

Nolllinjen

080 005 005 (dygnet runt)

 

Stödcentret Varjo

Hjälp vid förföljelse efter skilsmässa

 

Suvanto-linjen

När man känner oro över en äldre persons säkerhet
0800 06776 tis och tor kl. 13-15

 

Kvinnolinjen

Råd och stöd till kvinnor och flickor som känner oro för våld
avgiftsfri stödtelefon hjälper dig 0800 02400
mån-fre 16-20, lör-sön 12-16

 

Miessakit

Välfärdsarbete som stödjer männen

 

Våldtäktskriscentralen Tukinainen

Krisjour för offer som upplevt sexuellt våld och/eller utnyttjande
0800 97899, mån-tor kl. 9-15, under veckosluten och helgdagar samt dagar före helgdagar kl. 15-21

 

Seri-stödcentret (HUS)

För offer som utsatts för sexuellt våld
Jourtelefon 24 timmar/dygn 040 701 8446

 

Maria Akademi

Förebyggande arbete mot våld för kvinnor om dina egna känslor av hat och våld oroar. Du är inte ensam.

 

Kvinnans våld

Man får inte slut på våldet genom att tiga. Känner du oro för dina egna aggressioner och ditt eget raseri? Vi hjälper kvinnor som använder eller är rädda för att använda våld.

 

Hae apua Info

Information om våld och hjälp i svåra situationer på flera språk.

 

Monika Naiset ry.

Specialtjänster för kvinnor och barn med invandrarbakgrund som upplevt våld.