Stöd för sysselsättning

Sysselsättningstjänster

Lojo stads sektor Välfärd stärker sysselsättningsförutsättningarna och sysselsättningen för långtidsarbetslösa och personer med svag ställning på arbetsmarknaden med ett flertal olika åtgärder. Lojo har haft en enhet för sektorsövergripande samservice sedan 2006. Rehabiliterande arbetsverksamhet erbjuds både i stadens egen regi och i samarbete med organisationer och föreningar i regionen. Lojo stad har en egen verkstad, huset Mahis och en ungdomsverkstad.