Socialombudsman

Enligt klientlagen ska kommunen utse en socialombudsman.

Enligt 24 § i klientlagen ska socialombudsmannen:

  • ge klienterna och de anställda råd i frågor som gäller klientens ställning och rättigheter,
  • bistå klienten med anmärkningar och andra rättsskyddsmedel (förvaltningsklagan och sökande av ändring i beslut)
  • informera om klientens rättigheter,
  • arbeta på olika sätt för att klientens rättigheter ska bli tillgodosedda
  • följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunerna samt årligen avge till kommunstyrelserna en redogörelse för detta.

Socialkompetens tar hand om socialombudsmannens uppgifter i Lojo. Inom Lojo området arbetar Merja Salmi och Petteri Heino som socialombudsman.

Kontaktinformation

Man kan lämna in ett e-postmeddelande till socialombudsmannen till sosiaaliasiamies(a)sosiaalitaito.fi eller skicka ett brev till adressen:
Socialombudsmannen
Socialkompetens
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 TRÄSKÄNDA

Klienterna kan kontakta per telefon:
Telefon (0400) 277 087
måndagar kl. 12.00– 15.00
tisdagar, onsdagar, torsdagar kl. 9.00 – 12.00
(inte på fredagar eller dagar före helg)

Socialombudsmannen har också tillgång till nättjänsten Suomi.fi för datasäker kommunikation.

Begäran om insyn i logguppgifter

Begäran om insyn i socialvårdens klientregister

Krav på rättelse av personuppgift i socialvårdens klientregister