Sociala tjänster för vuxna

Vuxensocialarbetet står till tjänst när du behöver stöd, handledning och rådgivning i olika svåra situationer i vardagen. Tveka inte att ta kontakt så vi kan kartlägga din situation och hitta lösningar på dina problem. Vuxensocialarbetet betjänar vuxna Lojobor.

Du kan vända dig till de tjänster vuxensocialarbetet erbjuder t.ex. i följande livssituationer:

– du behöver stöd i vardagskompetens och planering av vardagslivet
– du är arbetslös och du behöver social rehabilitering eller handledning i sysselsättningstjänster
– du är bostadslös eller du har problem med boende
– du har ett alkoholproblem eller ett annat missbruksproblem
– psykiska problem hindrar en smidig vardag
– du är inne i en akut kris, t.ex. en skilsmässa, vräkning eller skuldsättning
– du behöver rådgivning om social trygghet och sociala tjänster

Att bli klient:

Du kan bli klient genom att ta kontakt per telefon. Även en annan person kan delge sin oro om en person som behöver stöd eller en annan myndighet eller en aktör som tillhandhåller social- och hälsovårdstjänster kan anmäla en person som behöver socialvård. Då kontaktar vuxensocialarbetet klienten för att utreda klientens livssituation och gör en bedömning av servicebehovet.

Anmälan om en person som behöver socialvård
Om du vill lämna in en anmälan eller bli kontaktad gällande ett barn, följ anvisningarna på den här länken.
Om du vill lämna in en anmälan eller bli kontaktad gällande en person som är över 65 år, följ anvisningarna på den här länken.

Läs mer om bedömningen av servicebehovet och klientplanen på THL:s webbplats.

Kontaktinformation:

Besöksadress: Larsgatan 48, 08100 Lojo

Vuxensocialarbetets telefonrådgivnin och tidsbokning,  tfn 044 374 3999,  telefontid måndagar – fredagar kl. 9 – 11.

Ta i första hand kontakt via telefonrådgivningen och tidsbokningen.
Nya klienter kan ta kontakt och be om råd i frågor som gäller utkomststödet via telefonrådgivningen. De som redan har en klientrelation kan kontakta sin egen kontaktperson direkt.

De ungas team (18-29-åriga klienter)
Lajunen Henna , socialrådgivare, klienterna enligt efternamn A-K, tfn 044 374 1170
Viikki Eveliina, socialrådgivare, klienterna enligt efternamn L-Ö, tfn 044 374 9334
Paju Mirva, socialarbetare, tfn 044 374 1241

Familjer och klienter över 30 år
Laaksonen-Airaksinen Sari, socialarbetare, klienterna enligt efternamn A-L, tfn 044 374 1165
Laaksonen-Kuparinen Satu, socialarbetare, klienterna enligt efternamn M-Ö, tfn 044 374 1251
Socialrådgivare, klienterna enligt efternamn A-Ko, tfn 044 374 1176                                                                        Javanainen Susanna, socialrådgivare, klienterna enligt efternamn Kp-Rd, tfn 044 374 1271                            Kela Kiia, socialrådgivare, klienterna enligt efternamn Re-Ö, tfn 044 374 0408

Teamet för invandrararbete
Suihkola Heli, invandrarhandledare, tfn 044 374 7033
Goman Jaana, socialarbetare, tfn 044 374 1252
Ronkainen Kirsti, socialrådgivare, tfn 044 374 1169
Kerkkänen Heikki, invandrarkoordinator, tfn 044 374 0132

Mirjami Tuomikoski är den ledande socialarbetaren inom vuxensocialarbetet, tfn 044 369 1239.