Verksamhet under dagtid

Öppen arbetsverksamhet

Den öppna arbetsverksamheten är verksamhet på en vanlig arbetsplats som staden ordnar och stödjer.

  • Det viktigaste med den öppna arbetsverksamheten är att lära sig olika färdigheter och/eller rehabilitering.
  • En person som arbetar inom den öppna arbetsverksamheten är inte anställd av arbetsgivaren utan har ett omsorgsförhållande till sektorn Välfärd i Lojo stad.
  • För ett arbete inom den öppna arbetsverksamheten betalas ingen lön. En person som deltar i den öppna arbetsverksamheten får utöver pensionen en flitpenning.
  • Framgång i det öppna arbetet bygger på skräddarsydda arbetsuppgifter, det stöd som socialhandledaren och arbetsplatsens stödperson ger samt arbetsgemenskapens beredskap att välkomna en medarbetare med utvecklingsstörning till arbetsplatsen.

Ansökan om öppet arbete