Stödpersonsverksamhet

erbjuder stöd främst för fritidsaktiviteter när det gäller personer med utvecklingsstörning.
Verksamheten bygger på kommunens frivilliga serviceproduktion och handlar om interaktion och samvaro mellan stödpersonen och den stödbehövande, inte om att sköta om den grundläggande vården.

Stödpersonsverksamheten är främst avsedd för personer med utvecklingsstörning medan personlig hjälp enligt handikapplagen handlar om nödvändig hjälp för en person med svår funktionsnedsättning i hemmet och utanför hemmet.

Vill du bli en stödperson?

Stödpersonen kan också arbeta i grupper, t.ex. klubbar.
För stödpersonen betalas ett arvode och en kostnadsersättning för de faktiska timmarna.

Kontakta ledaren för öppenvården Anne Saaristo, tfn 050 362 6663
eller per e-post: anne.saaristo(a)lohja.fi

Stödpersonens rapporteringsblankett