Stöd för rörlighet

Kollektivtrafiken

är avsedd för alla invånare i Lojo stad.
Tidtabeller

Servicetrafiken

sköts med en minibuss med lågt golv. Små avvikningar i rutterna är möjliga, fråga chauffören, tfn 045 7750 9255.
Tidtabellen

Pris 3,30 € (enligt Matkahuoltos minimipris), Matkahuoltos kort kand användas. Gratis för innehavare av kort enligt handikapplagen/ socialvårdslagen.
Mer information

Anropstrafik

i närregionen för skötsel av ärenden. En handikapputrustad bil kan hämta vid dörren vid behov. Tfn 010 320 6210 (bokas föregående vardag kl. 9-15).

Kördagar:
Nummi och Saukkola – måndag
Karislojo                     – tisdag
Pusula                        – onsdag (regelbunden tur från Pusula kl. 13 till Högfors och tillbaka kl. 15)
Sammatti                    – torsdag

Pris 3,30 € (enligt Matkahuoltos minimipris), Matkahuoltos kort kan användas. Gratis för innehavare av kort enligt handikapplagen/ socialvårdslagen.
Mer information

Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Syftet med färdtjänsten enligt socialvårdslagen är att främja och upprätthålla främst de äldres möjligheter att klara sig hemma. I vissa fall kan tjänsten också beviljas yngre personer.

De tjänster som stödjer rörligheten enligt socialvårdslagen prioriteras i förhållande till handikappservicelagen.

Färdtjänst för gravt handikappade

Färdtjänst för gravt handikappade enligt handikappservicelagen är avsedd för sådana gravt handikappade personer som har särskilda svårigheter att röra sig. De har ett handikapp eller en sjukdom som gör att de inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter.

Behovet av färdtjänst och antalet resor bedöms individuellt och vid behov görs ett hembesök. Antalet beviljade resor beror på om personen arbetar eller studerar. Självrisken motsvarar priset för en kollektivtrafikbiljett.

Verksamhetsanvisning för färdtjänst enligt handikapplagen fr.o.m. 1.5.2016 (tillfälligt bara på finska)

Ansökan om färdtjänst (tillfälligt bara på finska)

För kännedom: Resorna för hälsovård (Fpa) till Menevä Oy 1.4.2019