Personlig assistans

Personlig assistans handlar om nödvändig hjälp av en person med svår funktionsnedsättning i hemmet och utanför hemmet. Service kan beviljas för dagliga sysslor, fritidsaktiviteter, samhällelig verksamhet, upprätthållande av sociala kontakter samt arbete och studier. Personlig assistans är inte främst avsedd för vård och omsorg.
Ansökan om handikappservice

Vid bedömningen av servicebehovet kartläggs klientens individuella behov av tjänster, för vilka syften personlig assistans ordnas och hur assistansen ges.

Arbetsgivarmodell

Lojo stad ordnar personlig assistans i första hand genom en arbetsgivarmodell där en person med funktionsnedsättning fungerar som arbetsgivare för assistenten. Staden ersätter kostnaderna för avlönandet av assistenten och de övriga lagstadgade arbetsgivarkostnaderna.

Stöd för rollen som arbetsgivare för en personlig assistent: Heta-liitto ry

Arbetsavtalsformulär (för tillfället på finska)
Anmälningsblankett för arbetstimmar i personlig assistans (för tillfället på finska)

 

Servicesedel

Lojo stad arbjuder också en servicesedel för att ordna personlig assistans. Om hjälpen ordnas enligt överenskommelse med en servicesedel kan klienten köpa personlig assistans hos den valda tjänsteproducenten enligt beslutet.

Modellen med servicesedel hanteras mellan tjänsteproducenterna och staden med hjälp av det elektroniska servicesedel- och inköpssystemet (PSOP).
Tjänsteproducenter
Regelbok för servicesedel för personlig assistans fr.o.m. 1.5.2018