Hjälpmedel

Redskap, maskiner och anordningar som behövs för att klara av de dagliga aktiviteterna

Hjälpmedel beviljas i första hand som medicinsk rehabilitering, se Hjälpmedelstjänster inom fysioterapin.

Ersättning för andra hjälpmedel än för hjälpmedel inom medicinsk rehabilitering kan beviljas en klient som har specialbehov på grund av handikapp. Ersättningen utgör högst hälften av kostnaderna.