Handikapprådet

Aktuellt:

Lätt att röra på sig – Glädje och kondition från naturen
Ett tillgängligt motionsevenemang som är öppet för alla 20.5.2022 i Porla rekreationsområde.

Lojo handikappråd och Lohjan Liikuntakeskus ordnar ett för alla öppet motionsevenemang fredag 20.5.2022 från kl. 13.00 i Porla rekreationsområde (Ojamogatan 32, Lojo).
Samling i närheten av paddlarnas röda förråd.

Program:
– Uppvärmning
– Guidad naturstigstur i Porla, möjlighet till rundor av olika längd
– Presentation av Porla,
– Våra guider är Pekka Ilmarinen och Teuvo Järvenpää och vandringen avslutas med lägereldskaffe
Välkommen!


 

Lojo handikappråd

Lojo handikappråd verkar som samarbetsorgan mellan personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga, handikapporganisationerna och stadens olika sektorer.

Invalidförbundets tjänst med experter som har svar på frågor som gäller handikappservice och rörelsehinder. Du kommer till Invalidförbundets sidor här.

Handikapprådets sammansättning 2021 – 2023

Representanter för handikapp-, sjukdoms- och anhörigorganisationer

Representant Personlig ersättare
Hiiden Omaishoitajat ry Sari Manni Sini Peltonen
Lohjan Diabetesyhdistys ry Marsa Valtonen Jari Väre
Lohjan Reuma & Tules ry Tellervo Järvinen Liisa Mononen
Lohjan Seudun Invalidit ry Katarina Vasica Suvi Viluksela
Lohjan Sydän ry Laila Kakko Raimo Friberg
Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry Irma Ketonen Elina Rytsölä
Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry Liisa Rautanen Arja Ikäheimo
Uudenmaan Munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Risto Konttinen Juha Suominen

 

Nämndernas representanter:

Nämnd Representant  Personlig ersättare
Nämnden för barn, unga och familjer Mika Eskola Teija Ristaniemi
Social- och hälsovårdsnämnden Riitta Luhtala Hilkka Hyrkkö
Stadsplaneringsnämnden Tiina Liimatainen Jari Malkamäki
Tekniska nämnden Emilia Hellgren Katja Nerkiz

 

Tjänsteinnehavarrepresentanter

Socialservicechef Heli Ranta-Salonen, heli.ranta-salonen(a)lohja.fi, tfn 050 326 1297, personlig ersättare handikappservicens ledande socialarbetare, tfn. 044 369 3640.

Tillgänglighetsombudsmannen

främjar förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning och olika funktionshinder att leva och vara verksamma som jämbordiga stadsbor. Dessutom övervakar ombudsmannen den byggda miljöns och tjänsternas tillgänglighet och nåbarhet i Lojo.

Lojo stads tillgänglighetsombudsmän är Sari Manni, sarimanni67@gmail.com och Irma Ketonen, irma.k.ketonen@gmail.com.

Lojo stads representant i Nylands handikappråd (UVA) 2022 är Marsa Valtonen, marsavaltonen@gmail.com och ersättare Katarina Vasica, katarina.vasica@gmail.com..

Till stadsstyrelsens representant har utsetts Laura Skaffari och till hennes personliga ersättare Heli Saukkola.

Lojo handikappråds möten

10.11.2017 12.02.2018 16.04.2018 03.09.2018
11.02.2019 17.04.2019 18.09.2019 13.11.2019
05.02.2020 01.09.2020

Protokollet från mötet kan öppnas genom att klicka på datumet för mötet

Utlåtanden:

Lojo handikappråds utlåtande om verksamhetsanvisningen för färdtjänst enligt handikappservice- och socialvårdslagen