Handikapprådet

30.4.2021
Ansökan till handikapprådet för perioden 2021-2023
Stadsstyrelsen tillsätter ett handikappråd för att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka. Till handikapprådet väjs åtta (8) företrädare för organisationer utifrån förslag från handikapp-, sjukdoms- och anhörigorganisationer i Lojo.

Organisationernas skriftliga förslag till råden (inkl. ersättare) ska lämnas in senast 31.5.2021 kl. 16 till adressen: Lojo stadsstyrelse, PB 71, 08101 Lojo eller till kirjaamo@lohja.fi. Mer information förvaltningssakkunnig Katja Erätuli-Keskinen tfn 044 369 1216.
👉   https://www.lohja.fi/sv/nyheter/ansokan-till-lojo-stads-rad-2021-2023/


Lojo handikappråd

Lojo handikappråd verkar som samarbetsorgan mellan personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga, handikapporganisationerna och stadens olika sektorer.

Lojo handikappolitiska program 2012-2015 Guiden Ett liv på egna villkor
Hinderfri tillgänglighet i Lojo för rörelsehindrade
Information om Lojo stads handikappservice

Invalidförbundets tjänst med experter som har svar på frågor som gäller handikappservice och rörelsehinder. Du kommer till Invalidförbundets sidor här.

Handikapprådets sammansättning 2019-2021

Representanter för handikapp-, sjukdoms- och anhörigorganisationer

Ihalainen Kirsi, Reuma & Tules ry
Kautinen Terttu, Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry
Mononen Liisa, Lohjan Sydän ry
Mäenpää Minna, Länsi-Uudenmaan Neuris ry ja Hiiden Omaishoitajat ry
Ristseppä Eeva, Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry
Sassi Raija, Länsi-Uudenmaan Näkövammaiset ry
Tiilikka Teemu, Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
Viluksela Suvi, Lohjan Seudun Invalidit ry

För alla gemensamma ersättare för handikapp-, sjukdoms- och anhörigorganisationer i inkallelseordning:

Rantanen Minna, Hiiden Omaishoitajat ry
Mäkinen Minna, Lohjan Invalidit ry
Tarvainen Martti, Länsi-Uudenmaan Näkövammaiset ry

Nämndernas representanter:

Nämnd Representant  Personlig ersättare
Nämnden för barn, unga och familjer Gutiérrez Sorainen Ana Luhtala Riitta
Social- och hälsovårdsnämnden Kuurto Annemarie Wikberg Gunilla
Nämnden för serviceproduktion Laaksonen Sanna Poikonen Hannu-Pekka
Nämnden för attraktionskraft Oinonen Rolf Välimäki Minna

 

Tjänsteinnehavarrepresentanter

Socialservicechef Heli Ranta-Salonen, heli.ranta-salonen(a)lohja.fi, tfn 050 326 1297, personlig ersättare handikappservicens ledande socialarbetare, tfn. 044 369 3640.

Tillgänglighetsombudsmannen

främjar förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning och olika funktionshinder att leva och vara verksamma som jämbordiga stadsbor. Dessutom övervakar ombudsmannen den byggda miljöns och tjänsternas tillgänglighet och nåbarhet i Lojo.

Lojo stads tillgänglighetsombudsmän 2017-2019 är Liisa Mononen, liisamononen(a)outlook.com och Kirsi Ihalainen, esteeton.lohja(a)gmail.com.

Lojo stads representant i Nylands handikappråd (UVA) 2019-2021 är Kirsi Ihalainen, esteeton.lohja@gmail.com och ersättare Minna Mäenpää, minna.maenpaa@hiidenomaishoitajat.fi.

Till stadsstyrelsens representant har utsetts Hannele Maittila och till hennes personliga ersättare Päivi Alanne.

Lojo handikappråds möten

10.11.2017 12.02.2018 16.04.2018 03.09.2018
11.02.2019 17.04.2019 18.09.2019 13.11.2019
05.02.2020 01.09.2020

Protokollet från mötet kan öppnas genom att klicka på datumet för mötet

Utlåtanden:

Lojo handikappråds utlåtande om verksamhetsanvisningen för färdtjänst enligt handikappservice- och socialvårdslagen