Familjevård

är vård utanför hemmet i en privat familj. Familjevård ger den vårdbehövande behovsenlig vård i hemliknande förhållanden samt nära mänskliga relationer som familjemedlem.

Familjevård kan vara deltids- eller dygnetruntvård samt kort- och långvarig vård. Vårdplatsen är familjevårdarens eller den vårdbehövandes hem.

Familjevård är ett alternativ för en person vars vård eller omsorg i övrigt inte kan tillhandahållas på lämpligt sätt i det egna hemmet eller genom andra social- och hälsovårdstjänster och som inte behöver vård på institution.
Verksamhetsanvisning för familjevård 1.1.2019 (tillfälligt bara på finska)

Kortvarig familjevård

är i regel vård som ges med bestämda mellanrum. Kortvarig familjevård blir aktuell då den ordinarie vårdaren för en person med svår funktionsnedsättning behöver ledighet för viss tid från sitt vårdansvar.  Man kommer överens om omfattningen och formen av vården i samband med ett samråd om serviceplanen. För servicen tas ut en klientavgift enligt gällande anvisning.
Rapporteringsförmulär för kortvarig familjevård (tillfälligt bara på finska)