Ansökningsblanketter

Pdf-blanketter som fylls i på skärmen är bäst tillgängliga med webbläsaren Internet Explorer och den avgiftsfria pdf-läsaren Adobe Acrobat Reader DC.

Du kan skicka in din ansökan elektroniskt som en bilaga via tjänsten suomi.fi :

Logga in t.ex. med bankkoder och välj Lojo stad, Handikappservice,

eller per post (adressen hittar du på ansökningsblanketten).