Handikappservice

Aktuellt

Västra Nylands välfärdsområde producerar social- och hälsovårdstjänsterna från och med den 1 januari 2023. 

Handikappservice betjänar kommuninvånare med finktionsnedsättning. Målet för handikappservicen är att göra det möjligt för kommuninvånare med funktionsnedsättning och svår funkstionsnedsättning att leva ett gott, meningsfullt liv som är jämlikt i förhållande till andra kommuninvånare.

Kontaktinformation från 1.1.2023

Obs! Rådgivning inom tjänsterna för personer med funktionsnedsättning är tillgänglig måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12 på 044 374 8878. De nuvarande telefonnumren gäller tills de nya servicenumret och återuppringningssystemet beräknad öppnas.

LUVN, växel 029 151 2000
Servicenumret och återuppringningssystemet beräknad aktiveringstid den 25 januari 2023 har försenats
Telefontider mån., ons. och fre. kl. 9–12

https://www.luvn.fi/sv/tjanster/socialservice/tjanster-personer-med-funktionsnedsattning