Handikappservice

Aktuellt

Lojo stads handikappservice betjänar kommuninvånare med finktionsnedsättning. Målet för handikappservicen är att göra det möjligt för kommuninvånare med funktionsnedsättning och svår funkstionsnedsättning att leva ett gott, meningsfullt liv som är jämlikt i förhållande till andra kommuninvånare.

Om du har en funktionsnedsättning

  1. kontakta handikappservicens medarbetare
  2. fyll i ansökan för den tjänst du behöver
    Link till ansökningsblanketter

Behovet av tjänster bedöms i regel genom ett hembesök.

Handikappservicens personal

Tid för ett personligt klientmöte bokas direkt med personen i fråga.

Byråsekreterare Sari Kuusela, tfn 044 369 1136, e-post: sari.kuusela(a)lohja.fi
Servicesekreterare Tanja Lehtomäki, tfn 044 375 0086, e-post: tanja.lehtomaki(a)lohja.fi

– handledning och rådgivning för klienter
– vägledning i frågor som gäller rollen som arbetsgivare för en personlig assistent
– färdtjänst (rådgivning och praktiska saker, t.ex. aktivering av taxikort)
– utbetalning av arvoden för kortvariga familjevårdare och flitpenning
– klientutbetalning

Ledande socialarbetare Tuula Määttä
tfn 044 369 1296
e-post: tuula.maatta(a)lohja.fi

Klienterna enligt efternamn A-L
tfn 044 369 3643

Klienterna enligt efternamn M-Ö
tf Socialarbetare Virpi Kautto
tfn 044 369 1296
e-post: virpi.kautto(a)lohja.fi

Koordinator för närståendevård Jukka Joosela
tfn 044 374 3344
e-post: jukka.joosela(a)lohja.fi
– stöd för närståendevård (för klienter under 65 år)
– användarstöd för handikappservicens servicesedel- och inköpssystem (PSOP)

Ledare för öppenvården Anne Saaristo
tfn 050 362 6663
e-post: anne.saaristo(a)lohja.fi
– servicehandledning för personer under 16 år
– stödpersonsverksamhet och utbetalning av arvoden för stödpersoner
– kortvarig familjevård

Socialhandledare Johanna Rinne
tfn 044 374 3586
e-post: johanna.rinne(a)lohja.fi
– socialhandledning för personer över 16 år

Socialhandledare Jukka Karén
tfn 044 369 3642
e-post: jukka.karen(a)lohja.fi
– yrkesutbildad stödperson
– handledning inom öppet arbete

Adress- och faktureringsuppgifter

Postadress: Lojo stad, Handikappservice, PB 71, 08101 Lojo

Besöksadress: Karstuvägen 4, 08100 Lojo

Faktureringsadress: Lojo stad, Handikappservice, PB 706, 00074 CGI

Nätfakturor,
EDI-kod: 003710683220
Nätfakturaoperatör: CGI Suomi Oy
Förmedlarkod (operatörskod): 003703575029

Handikappservicens allmänna e-postadress: vammaispalvelut(a)lohja.fi