Ekonomi- och skuldrådgivning

Från början av 2019 övergick ordnande av ekonomi- och skuldrådgivning till rätthjälpsbyråerna.

Närmaste rättshjälpsbyrå och dess e-postadress är from 1.1.2019:

Västra Nylands rätthjälpsbyrå
lansi-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi
Tfn: 029 566 1827
Nummisvägen 12-14, 3. vån
08100 Lojo

Du kan fritt välja vilken rättshjälpsbyrå du i fortsättningen tar kontakt med. Övriga rätthjälpsbyråernas kontaktuppgifter hittar du här.

Om ditt ärende hos ekonomi- och skuldrådgivningen har avslutats före år 2019, så överförs inte dina kunduppgifter till rätthjälpsbyrån. Kom ihåg att spara speciellt dokument som berör arrangerande av skulderna.

Ekonomi- och skuldrådgivningens service fortsätter annars som förut och är gratis.

Länkar:
Konsumentverket
Justitieministeriet
Suomen asiakastieto