Vårdformer

Mun- och tandvård för skolelever

Vi meddelar i ett elevmeddelande som delas ut i början av terminen om de kontroller av mun- och tandhälsan som gäller eleverna i din skola.   Vi kallar eleverna i årskurserna 1, 3, 5 och 8 till kontroll och också elever mellan dessa årskurser enligt individuella behov.

 • Flerrumsmodell
  Du kallas till kontroll enligt flerrumsmodell om du går i skola i stadens centrum, Virkby eller Tallbacka och är elev i årskurs 1, 3 eller 5. Kontrollen enligt flerrumsmodellen sker på torsdagar kl. 14-18. Vi hoppas du kommer till kontrollbesöket med din förälder eller vårdnadshavare. I flerrumsmodellen utförs kontrollen av munhälsan av en munhygienist. Om han/hon misstänker att du behöver behandling, t.ex. att du har ett hål i tanden, kan du på samma gång få vård av tandläkare.  Om du behöver bara lite behandling, kan du bli klar med din behandling under samma besök. Om du däremot behöver mer behandling, forsätter din behandling på en tandklinik som ligger närmast din skola.
 • Pop-up-tandklinik
  En munhygienist och en tandskötare kommer till din skola och utför en kontroll av munhälsan hos eleverna i årskurs 1, 3 och 5, om du går i Ikkalan koulu, Pusulan koulu, Karjalohjan koulu, Lehmijärven koulu, Muijalan koulu, Nummenkylän koulu, Pullin koulu, Sammatin koulu eller Sammatin kyläkoulu. De har med sig en mobil pop-up-klinik. Tidpunkten för kontrollen meddelas i förväg till dina föräldrar med ett meddelande i Wilma.  Om du har något som behöver behandlas, bokar man en tid för dig till en tandklinik som ligger närmast din skola.
 • Elever i årskurs 8
  Om du är elev i årskurs 8 kallas du till tandläkare för undersökning och behandling till en tandklinik som ligger närmast din skola. Vid Keskusaukio tandklinik arbetar vi enligt vårdmodellen Mer på en gång. Det innebär att vårt mål är att göra så mycket som möjligt under ett vårdbesök och till och med att slutföra behandlingen.

Mer på en gång-vårdmodellen

 • Modellen är lämplig för dig om
  • du är över 16 år och omfattas inte längre av skolhälsovården
  • du får en kallelse till ett undersökningsbesök enligt vårdmodellen, du bokar en tid för tandundersökning enligt vårdplanen eller det är första gången du besöker oss och har tidigare besökt oss för regelbunden tandvård
  • det passar för dig att vi inte på förhand kan säga vilken tandläkare som ska behandla dig
  • du kan ta emot sms
  • det inte under tidigare vårdbesök har konstaterats att du har sådana munsjukdomar som inte kan behandlas med den här modellen. Sådana sjukdomar är t.ex. långt framskriden parodontit (inflammation i tandens fäste). Saken utreds närmare när du står i kontakt med tidsbokningen.
  • du inte har en allmänsjukdom som gör att behandlingen inte kan genomföras enligt vårdmodellen Mer på en gång. Mer information får du hos vår tidsbokning.
  • du inte lider av extrem tandvårdsrädsla.  Då är det viktigt att du behandlas av samma tandläkare.
 • Hur kan du få behandling enligt vårdmodellen Mer på en gång?
  Du får en tid till behandling enligt vårdmodellen Mer på en gång genom att ringa till tidsbokningen. I samband med tidsbokningen utarbetas dessutom en bedömning av vårdbehövet för att avgöra om vårdmodellen är lämplig för dig.
 • Hur fungerar vårdmodellen Mer på en gång?
  Du får en tid till en Mer på en gång -mottagning. Om du behöver bara lite behandling, försöker vi slutföra behandlingen på en gång. Vi kommer överens med dig hur länge du kan stanna på mottagningen den gången. Vanligen tar behandlingen 30-60 minuter. Om du behöver besöka en tandhygienist, försöker vi ordna det samtidigt.
  Ungefär hälften av de patienter som kommer för behandling enligt modellen Mer på en gång kan färdigbehandlas under besöket.
  Detta är dock inte möjligt om:
  •  behovet av behandling i munnen är stor
  • vi har oplanerade, akuta förändringar i vår personalresurs
  • vi har under samma dag fler patienter som behöver mycket vård än planerat.
  Om din behandling inte bli klar på en gång, får du en tid för fortsatt vård beroende på vilken typ av fortsatt vård du behöver. Du kan nästa gång få en tid till en Mer på en gång-mottagning, direkt till den tandläkare, munhygienist eller specialisttandläkare som behandlat dig.

Specialisttandvård

 • Hos oss kan du också få behandling inom munkirurgi, i tandköttssjukdomar, tandreglering och behandling som utförs av en specialisttandläkare i protetik.  En tandläkare inom basvården bedömer din situation och skriver vid behov en remiss till våra specialisttandläkare.
 • Om din behandling inte blir klar på en gång, får du en tid för fortsatt vård till den tandläkare som behandlat dig eller vid behov till en munhygienist eller specialisttandläkare.