Tjänster för personer i olika åldrar

Vi erbjuder mun- och tandvård för alla Lojobor.

Barn under skolåldern

Vi samarbetar med rådgivningsbyråns personal när det gäller mun- och tandvården för barn under skolåldern. Kontrollerna av mun- och tandhälsan hos barn under skolåldern utförs i regel av en tandskötare. När barnen närmar sig skolåldern utförs kontrollen också av en munhygienist. Vid besöken diskuteras bl.a. egenvården av barnets tänder och betydelsen av kost för munhälsan samt planeras förebyggande vård, eventuell tandreglering hos tandläkare samt uppföljning av utvecklingen av bettet.

Skolelever

Som skolelev får du tillgång till återkommande kontroller av munhälsan som omfattar hela årskursen. Vi kallar alla elever i årskurserna 1, 3, 5 och 8 i skolorna i Lojo till kontroll. Vid besöken diskuteras bl.a. egenvården av dina tänder och betydelsen av kost för munhälsan samt planeras förebyggande vård, eventuell tandreglering hos tandläkare samt uppföljning av utvecklingen av bettet. Vi hoppas att dina föräldrar deltar i besöken i mån av möjlighet.

Studerande

Om du studerar vid läroanstalten på andra stadiet eller yrkeshögskolan i Lojo har du rätt att få mun- tandvård på Lojo hälsovårdscentral oberoende av din hemkommun. Det är viktigt att kontrollera mun- och tandhälsan åtminstone en gång under studietiden.

Vuxna

I samband med tidsbokningen bedöms ditt behov av vård och du får en tid till lämplig vårdform.  Vi erbjuder dig ett brett utbud av mun- och tandvård enligt ditt personliga behov och ger dig handledning i hur du själv kan vårda din mun.

I samband med undersökningsbesöket uppgörs en vårdplan som också inkluderar råd om hur du själv kan ta hand om munhälsan.    Vid undersökningsbesöket får du också en tid för nästa kontrollbesök enligt ditt individuella behov.

Personer med rörelsehinder

tandkliniken i Kultakartano tar vi hand om särskilt följande patienter:

– Patienter som behöver en lugn miljö på grund av till exempel en utvecklingsstörning eller svår minnessjukdom
– Patienter som man behöver lyfta till en behandlingsstol med hjälp av en lyftanordning
– Patienter i långtidsvård
– Äldre personer, vars vård av någon anledning är mycket svår att genomföra på andra kliniker
– Palliativ vård i samband med en allmänsjukdom