Tandläkarjour

Jour på vardagar

Om du har behov av akut tandvård, kontakta tidsbokningen på 019 369 2211.

Jourenheten finns på Lojo sjukhus.
Adressen är: Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8. Ingång genom A-dörren 1 våningen, följ skyltarna.
Jourenheten har tre behandlingsrum där man tar hand om patienter som behöver brådskande tandvård på vardagar kl. 8-15.

När man kommer till tandkliniken ska man anmäla sig via automaten i entréhallen. Man kan anmäla sig via automaten om man i förväg har ringt tidsbokningen.

Symtom som kräver brådskande vård:
• Svullnad med feber
• Man har svårt att öppna eller stänga munnen
• Andnings- och sväljningssvårigheter
• Skada eller olycka i mun-/käkområdet
• Smärta/värk som inte går över med smärtstillande medel
• Blödning, t.ex. efter en tandutdragning som inte upphör efter 45-60 min. med ett tryckförband
• Problem som hänför sig till alla fasta och löstagbara tandställningar
• En särskilt besvärande spricka i tanden eller i fyllningen
Ta med dina tidigare röntgenbilder av munområdet, läkemedelslistan, recepten på de läkemedel du tar regelbundet samt dokumentation om eventuella allergier.

Jour under kvällar och veckoslut

HUS ansvarar  för jouren under kvällar, veckoslut och söckenhelger  i kommunerna i Nyland.
Jouren finns på Parksjukhuset (tidigare Barnkliniken)
på Mejlans sjukhusområde på adressen Stenbäcksgatan 11. Ingången på kvällar och veckoslut är genom C-dörren från Paciusgatan. Jouren finns på sjukhusets första våning.

Telefonnummer till tidsbokningen för kommunernas gemensamma jour är 09 471 71110. Ring innan du uppsöker jouren så att man kan bedöma hur är brådskande vård du behöver.
Tidsbokningen har öppet
•vardagar  kl. 14-21 och
•veckoslut och söckenhelger kl. 8-21.

Under samtalet gör tandskötaren vid tidsbokningen en bedömning av vårdbehovet utifrån enhetliga kriterier för brådskande vård. Syftet med jouren är att ge brådskande akutvård i de situationer där man inte kan vänta till följande morgon på jour vid hälsovårdscentralen. Kriterierna för akut mun- och tandvård.

Ersättning för resekostnader kan sökas hos Fpa, om självriskandelen överskrids.

Nattjour för mun- och tandvård inom specialupptagningsområdet

Tölö olycksfallsstation stänger 1.2 kl. 06.00
Tölö olycksfallsstation stänger 1.2 kl. 06.00 och dess funktioner överförs till Mejlans samjour. Också mun- och käkkirurgins nattjour flyttar till Mejlans samjour.

Besöksadress
Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, Helsingfors
Postadress
PB 370, 00029 HUS

Jourhjälpen
Telefon/Jourhjälpen:116117

Du behöver alltid en remiss för att komma till Mejlans samjour.

Nattjouren för mun- och tandvård tar hand om patienter som behöver omedelbar vård och inte på medicinska grunder kan hänvisas till jourmottagningen vid den egna hälsovårdscentralen för behandling under tjänstetid följande dag fr.o.m. kl. 8.00.

Nattjouren för mun- och tandvård fungerar enligt hur brådskande vårdbehovet medicinskt är. Patienten ska ringa till Jourhjälpen 116117 om behovet av vård . Alternativt görs en bedömning av behovet av vård vid mottagningen på Haartmanska sjukhuset.

Tandjour under tjänstetid ordnas av patientens egen kommun. Situationer som inte kräver akut vård behandlas i primärvården i din hemkommun.