Sökande av vård

Inom mun- och tandvården i Lojo tillämpas en arbetsfördelning mellan tandläkare och munhygienister. Klienten kan få en tid för behandling hos båda enligt det individuella vårdbehovet.

Tidsbokningen bedömer vårdbehovet vid den första kontakten. Ett jourbesök ordnas senast på följande vardag. Tandläkarjour

Ta gärna med till mottagningsbesöket eventuella tidigare röntgenbilder av munområdet, läkemedelslistan, recepten på de läkemedel du tar regelbundet samt dokumentation om eventuella allergier. Du kan fylla i och skriva ut blanketten med förhandsuppgifter på den här sidan.

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga styr tidpunkterna för kontroll av barn och unga.