Sökande av vård

Inom mun- och tandvården i Lojo tillämpas en arbetsfördelning mellan tandläkare och munhygienister. Klienten kan få en tid för behandling hos båda enligt det individuella vårdbehovet.

Tidsbokningen bedömer vårdbehovet vid den första kontakten. Ett jourbesök ordnas senast på följande vardag. Tandläkarjour

Sökande av vård för personer som får tillfälligt skydd
Uppgifterna för en privat vårdgivare som tar hand om den icke-brådskande vården får man alltid från den egna förläggningen och i fråga om brådskande/nödvändig vård kan man kontakta mun- och tandvårdens tidsbokning.

Ta gärna med till mottagningsbesöket eventuella tidigare röntgenbilder av munområdet, läkemedelslistan, recepten på de läkemedel du tar regelbundet samt dokumentation om eventuella allergier. Du kan fylla i och skriva ut blanketten med förhandsuppgifter på den här sidan.

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga styr tidpunkterna för kontroll av barn och unga.