Klientavgifter

Klientavgifter
För varje vårdbesök tas ut en besöksavgift i enlighet med den riksomfattande betalningsförordningen (Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården § 25) samt avgifterna för vård-och behandlingsåtgärder.

Kommunal vård ersätts inte av FPA. Tandvården är avgiftsfri för personer under 18 år samt för veteraner.
Efter vårdbesöket skickas en faktura hem per post.
För faktureringen ansvarar Lowell Oy, telefon (02) 2700 390.
Läs mer om klientavgifter och avgiftstak.

Exempel på avgifter:
Besöksavgift
• munhygienist 10,30 €
• tandläkare 13,30 €
• specialisttandläkare 19,50 €
• uteblivit besök som inte avbokats av klienter som fyllt 18 år 51,50 €

Avgifter för vård- och behandlingsåtgärder
• kontroll eller undersökning 8,50 – 19,20 €
• tandröntgenbild 8,50 – 19,20 €
• bedövning 8,50 €
• plombering 19,20 – 55,60 €
• tandutdragning 19,50 – 55,60 €
• kirurgisk tandutdragning 55,60 – 78,00 €
• borttagning av tandsten 8,50 – 78,00 €

Tandvårdsersättningar för veteraner
• För veteraner är all den vård som ges på hälsovårdscentralen avgiftsfri.
• Tekniska kostnader för protetik samt besök hos privat tandläkare ersätts upp till 250 € /kalenderår.

Intyg och utlåtanden av tandläkare
• Intyg som inte hör till vården 51,50 € (t.ex. intyg som försäkringsbolaget behöver)