Social- och hälsovårdsservice

Mun- och tandvård

Aktuell info

På grund av den rådande coronavirusepidemin är vi fortfarande tvungna att begränsa icke-brådskande vård för olika patientgrupper, speciellt när det gäller icke-brådskande behandlingstider för friska vuxna i åldern 18-69 år.
Vi ber att våra klienter inom den icke-brådskande vården kontaktar mun- och tandvården först senare på hösten. Följ de lokala medierna i fråga om när icke-brådskande vård åter kan erbjudas friska patienter.Vi tar fortsättningsvis hand om patienter som behöver brådskande tandvård samt akuta patienter i riskgrupperna, även tandreglering utförs i begränsad omfattning. (19.5.20)

Regeringen förklarade 15.6.2020 att undantagsförhållandena upphör och upphävde de förordningar som utfärdats med stöd av beredskapslagen. Vi väntar på mer detaljerade nationella anvisningar för uppsökande av vård och att Social- och hälsovårdsministeriet ger ytterligare information gällande social- och hälsovårdssektorn

När du har behov av akut tandvård, kontakta först tidsbokningen, telefon 019 369 2211.

Patienter som behöver brådskande tandvård behandlas fortfarande.
Till Lojo stads jour för mun- och tandvård får man bara komma om man är helt frisk. Patienter med luftvägsinfektion och akut munbesvär behandlas inom den specialiserade sjukvården i Helsingfors.

Länk till THL:s meddelande 13.3.20

Munhälsovårdens kliniker som är stängda på sommaren

 

Allmänt info om oss:

Vi har mer än 70 medarbetare som finns till för dig vid fem olika tandkliniker.  Vi erbjuder dig mun- och tandvårdstjänster som just du behöver. Följande är viktigt för oss:

• Vi vill stödja din egen vård så att du kan bevara en god mun- och tandhälsa.
• Vi identifierar ditt personliga vårdbehov och vi kan erbjuda en rätt tjänst för det.
• Vi erbjuder tjänster för alla Lojobor: vi tar hänsyn till personer i olika åldrar och livssituationer
• Vi samarbetar t.ex. med läkare, hälsovårdare, rådgivningen, skolor och seniorservicen för att kunna förbättra dina tjänster och för att främja din och Lojobornas hälsa.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet – så din respons är välkommen. Vi välkomnar också din respons på vår nya webbplats!