Social- och hälsovårdsservice

Mun- och tandvård

Mun- och tandvården avbokar icke-brådskande tandvårdstider till och med 13.4.2020.

Lojo stads pandemiledningsgrupp har beslutat att mun- och tandvården följer Social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer om att begränsa icke-brådskande tandvård.  På grund av detta avbokar mun-och tandvården alla icke-brådskande tandvårdstider åtminstone till och med 13.4.2020. Tandklinikerna kommer att kontakta de patienter som redan har fått en icke-brådskande vårdtid för att avboka tiden.
Patienter som behöver brådskande tandvård behandlas fortfarande.
Till Lojo stads jour för mun- och tandvård får man bara komma om man är helt frisk. Patienter med luftvägsinfektion och akut munbesvär behandlas inom den specialiserade sjukvården i Helsingfors.  Läs mer.

Länk till THL:s meddelande 13.3.20
Avbokning av tid, kontaktuppgifterna här.

Vi har mer än 70 medarbetare som finns till för dig vid fem olika tandkliniker.  Vi erbjuder dig mun- och tandvårdstjänster som just du behöver. Följande är viktigt för oss:

• Vi vill stödja din egen vård så att du kan bevara en god mun- och tandhälsa.
• Vi identifierar ditt personliga vårdbehov och vi kan erbjuda en rätt tjänst för det.
• Vi erbjuder tjänster för alla Lojobor: vi tar hänsyn till personer i olika åldrar och livssituationer
• Vi samarbetar t.ex. med läkare, hälsovårdare, rådgivningen, skolor och seniorservicen för att kunna förbättra dina tjänster och för att främja din och Lojobornas hälsa.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet – så din respons är välkommen. Vi välkomnar också din respons på vår nya webbplats!