Social- och hälsovårdsservice

Mun- och tandvård

Mun- och tandvården i Lojo välkomnar dig!

Verksamheten under sommaren 2019 på tandklinikerna:
Tandkliniker som har öppet under hela sommaren: Keskusaukio, Virkby samt jouren vid Lojo sjukhus.
Tandkliniker som har stängt under sommaren: Tallbacka 1.7-31.7, Oinola 1.7-6.8 och tandkliniken vid Geriatrikcentret 28.6-5.8.

Mun- och tandvården har förnyat sin verksamhet
Mun- och tandvårdens jourenhet har flyttat till Lojo sjukhus och tandregleringen till Tallbacka tandklinik. Läs mer här.

Vi har mer än 70 medarbetare som finns till för dig vid fem olika tandkliniker.  Vi erbjuder dig mun- och tandvårdstjänster som just du behöver.

Följande är viktigt för oss:

• Vi vill stödja din egen vård så att du kan bevara en god mun- och tandhälsa.
• Vi identifierar ditt personliga vårdbehov och vi kan erbjuda en rätt tjänst för det.
• Vi erbjuder tjänster för alla Lojobor: vi tar hänsyn till personer i olika åldrar och livssituationer
• Vi samarbetar t.ex. med läkare, hälsovårdare, rådgivningen, skolor och seniorservicen för att kunna förbättra dina tjänster och för att främja din och Lojobornas hälsa.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet – så din respons är välkommen. Vi välkomnar också din respons på vår nya webbplats!