Social- och hälsovårdsservice

Mun- och tandvård

Aktuell info

Mer information om tandkliniker som är stända under julen.

Inom mun- och tandvården tar man för närvarande emot patienter nästan i normal takt. På grund av koronaepidemin och de ökade skyddsåtgärderna och den skyddsutrustning som behövs kan behandlingstiderna vara längre. För att besöken ska vara så säkra som möjligt för alla ber vi att patienterna

  • kommer till mottagningen bara en stund före den egna tiden.
  • Undvik att ta med ledsagare till väntrummet – om det är absolut nödvändigt får endast en ledsagare vara med.
  • Vid ankomsten uppmanas patienterna att läsa hygienanvisningarna i klinikerna, t.ex. användning av handdesinfektionsmedel och korrekt användning av mun- och nässkydd.
  • I mån av möjlighet ser man till att personer som hör till riskgrupperna för COVID-19 kan sitta längre bort från andra besökare i väntrummet.

Kom till tandvården bara om du är helt frisk. Om du

  • har eller har haft symtom på en luftvägsinfektion eller magsymtom under de senaste 10 dygnen ELLER
  •  du har blivit utsatt för coronaviruset inom 10 dygn, ska du senarelägga din mottagningstid.

Om du har en konstaterad coronavirusinfektion senareläggs icke-brådskande tandvård tills det har gått minst 10 dygn sedan symtomen började och du har varit symtomfri i minst 2 dygn. Vi följer Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) anvisningar i vår verksamhet.

Om du har behov av brådskande tandvård, kontakta tandvårdens centraliserade tidsbokning (mån-fre kl. 8-15, tfn 019 369 2211).

I alla situationer ska man kontakta tandvårdens centraliserade tidsbokning. Mun- och tandvårdens centraliserade tidsbokning betjänar måndag-fredag kl. 8-15, tfn 019 369 2211. Mer information om tidsbokning.

Allmänt info om oss:

Vi har mer än 70 medarbetare som finns till för dig vid fem olika tandkliniker.  Vi erbjuder dig mun- och tandvårdstjänster som just du behöver. Följande är viktigt för oss:

• Vi vill stödja din egen vård så att du kan bevara en god mun- och tandhälsa.
• Vi identifierar ditt personliga vårdbehov och vi kan erbjuda en rätt tjänst för det.
• Vi erbjuder tjänster för alla Lojobor: vi tar hänsyn till personer i olika åldrar och livssituationer
• Vi samarbetar t.ex. med läkare, hälsovårdare, rådgivningen, skolor och seniorservicen för att kunna förbättra dina tjänster och för att främja din och Lojobornas hälsa.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet – så din respons är välkommen. Vi välkomnar också din respons på vår nya webbplats!