Social- och hälsovårdsservice

Mun- och tandvård

Aktuellt: se Jour under kvällar och veckoslut fr.o.m. 7.12.19.

Mun- och tandvården i Lojo välkomnar dig!

Vi har mer än 70 medarbetare som finns till för dig vid fem olika tandkliniker.  Vi erbjuder dig mun- och tandvårdstjänster som just du behöver.

Följande är viktigt för oss:

• Vi vill stödja din egen vård så att du kan bevara en god mun- och tandhälsa.
• Vi identifierar ditt personliga vårdbehov och vi kan erbjuda en rätt tjänst för det.
• Vi erbjuder tjänster för alla Lojobor: vi tar hänsyn till personer i olika åldrar och livssituationer
• Vi samarbetar t.ex. med läkare, hälsovårdare, rådgivningen, skolor och seniorservicen för att kunna förbättra dina tjänster och för att främja din och Lojobornas hälsa.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet – så din respons är välkommen. Vi välkomnar också din respons på vår nya webbplats!