Helppi

Helppi är en rådgivningsenhet för droganvändare och deras anhöriga.

Helppi erbjuder

  • Information om hälsovård och smittsamma sjukdomar
  • Möjlighet att byta ut använda sprutor och nålar mot rena
  • Information om säker sex och kondomer
  • Hudrengöringsartiklar och vid behov behandling av små sår och inflammationer i blodkärl
  • Hepatit B-vaccinationer
  • Remisser bl.a. till HIV- och hepatitundersökningar samt drogtester
  • Personliga individuella diskussioner och information om behandlingsställen
  • HIV-test med snabbsvar

Tjänsterna är

konfidentiella
avgiftsfria
man kan vara anonym

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen är avsedd i huvudsak för rusmedelsanvändare under 18 år med mottagning enligt tidsbokning.
Tveka inte – ta kontakt om din egen eller kompisens rusmedelsanvändning bekymrar dig!

Kontaktinformation

Besöksadress: Helppi
Ojamogatan 7
08100 Lojo

Öppet tis och tors kl. 14 – 16 samt fre kl. 12 – 14.
Tfn 044 374 0124
Fax 019 369 2332