Drogklinik

Drogklinikens tjänster är avsedda för personer med olika beroenden samt deras närstående.

Tjänsten är avgiftsfri. Ingen remiss behövs. Du kan komma och boka tid på drogkliniken eller ringa servicehandledaren under drogklinikens öppettider, tfn 044 369 2260.

Öppettider:
mån, ons och fre kl. 8.15 – 13.00
tis och tors kl. 8.15 – 15.00

Drogkliniken är stängd mån – fre kl. 11.00 – 12.00

Akupunktur utan tidsbokning:
mån – fre kl. 12.00 – 12.30

Sjukskötarnas telefontider:
mån – fre kl. 12.00 – 13.00: tfn 044 369 2262, 044 369 2264 och 044 369 2268

 

Drogkliniken erbjuder

 • Råd om beroendeproblem (även per telefon och e-post)
 • Bedömning af vårdbehov
 • Individuella möten och parmöten
 • Mat- och verksamhetsgrupper
 • Laboratorieremisser enligt vårdplanen
 • Utvärdering av missbruk i frågor som gäller körrätt och vårdhänvisningar
 • Öppenvård ör ALLTID den primära vårdformen

Läkarservice och förnyande av recept

 • Drogkliniken har läkarmottagning två gånger i veckan enligt tidsbokning. Tiden bokas av sjukskötarna.
 • På drogkliniken förnyas recepten för de klienter som har ett vårdförhållande till enheten i fråga. Räkna med att det tar minst en vecka att förnya ett recept.

Avgiftning och anstaltsrehabilitering

 • Alkoholavgiftning i anstaltsförhållanden genomförs på bedömningsavdelningen vid Tynnismalms hälsocentral. Ingen remiss behövs. Man söker sig till bedömningsavdelningen ALLTID via jouren.
 • Drogavgiftning i anstaltsförhållanden genomförs på rehabiliteringsinrättningar som samarbetar med Lojo stads drogklinik.
 • För anstaltsrehabilitering behövs en bedömningsperiod på Lojo stads drogklinik och ett tjänsteinnehavarbeslut.

REGLER FÖR AVGIFTNING

VÅRDAVTAL FÖR AVGIFTNINGSPATIENT