Drogfria stödbostäder Raittila

Lojo stad har 7 drogfria stödbostäder. Stödboendet stödjer alkohol- och drogfihet kollektivt. Alla boende har en egen medarbetare till stöd för nykterhet. Du kan söka dig till ett stödboende via Lojo stads drogklinik.