Social- och hälsovårdsservice

Mentalvårds- och missbrukartjänster

Ett brett spektrum av yrkesverksamma inom hälso- och socialvården erbjuder hjälp om man har problem med den mentala hälsan och missbruk. Läkare, sjukskötare, psykologer och psykiatriska sjukskötare, socialarbetaren för mentalvårdens rehabiliteringsklienter, missbrukshandledare samt vid behov den specialiserade sjukvården hjälper vid problem oberoende av ålder. Olika åldersgrupper har också egna specialtjänster.