Kaikukortti

 


Upplevelser av kultur och motion!

– Gratis inträde med Kaikukortti


Intresserad av kultur och motion?

Under 2021 kan man i Lojo gratis gå t.ex. på en konsert, besöka en simhall, ett gym, teatrar eller museer!

Kultur och motion hör till alla oberoende av den ekonomiska ställningen.

Med Kaikukortti kan man skaffa gratis biljetter. Kortet kan användas på samma sätt som t.ex. ett student- eller pensionärskort. Kortet är personligt och avgiftsfritt.

Man har rätt att få Kaikukortti, om man är vuxen eller har fyllt 16 år och upplever sin ekonomiska situation som trängd. För barn under 16 år i en kortinnehavares familj kan man få gratis biljetter, då de deltar tillsammans med kortinnehavaren.


Var kan jag använda Kaikukortti?

Med Kaikukortti kan man skaffa gratis inträdesbiljetter till kulturevenemang och motionsplatser som omfattas av Kaikukorttinätverket. I nätverket ingår objekt i Lojo samt det nationella Kaikukorttiutbudet.

Det mer detaljerade utbudet finns på webbplatserna för respektive objekt.

Inträdesbiljetterna skaffas via objektens egna biljettförsäljningskanaler, dock inte på webbutiken. När du bokar eller köper en biljett ange numret på ditt Kaikukortti. Notera att om du skaffar biljetten via någon annan biljettförsäljning ska du betala en serviceavgift även om själva biljetten är gratis.


Vem är Kaikukortti avsätt för och var för man det?

Kaikukortti är avsett för kunder som upplever att de ekonomiskt befinner sig i en svår situation. Kortet omfattar tjänsterna nedan.

Kaikukortti ska hämtas personligen vid stället i fråga.

Be om ditt eget Kaikukortti av personalen. Du behöver inte redogöra för dina inkomster i samband med att du får kortet.


Kaikukortti kan fås vid följande verksamhetsställen i Lojo:

Vuxensocialarbete
www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/
Larsgatan 48, 08100 Lojo
tfn 044 374 3999

Socialservice för barnfamiljer
www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/
Larsgatan 50, 08100 Lojo
tfn 044 369 1247

Familjecentret Segel
www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/
Tallåsgränden 7 A, 08500 Lojo
tfn 044 369 1277

Drogkliniken
www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/
Sjukhusvägen 8, 08100 Lojo
tfn 044 369 1247

Social rehabilitering
www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/
Nummisvägen 12–14 C, 08100 Lojo
tfn 044 369 1168

Handikappservice
www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/
Karstuvägen 4, 08100 Lojo
vammaispalvelut(a)lohja.fi


Kaikukorttiutbudet i Lojo år 2021:

* = Biljetten ska bokas i förväg

Jamkids Musiikkikoulu *
www.jamkids.fi/opetuspisteet/lohja
Västra Louhigatan 31, 08100 Lojo
tfn 0400 944 222 | ilmoittautuminen@jamkids.fi

Lojo stadsorkester *
www.lohjanorkesteri.fi
Larsgatan 50, 08100 Lojo (Kulturtjänsternas byrå)
tfn 044 369 1499 (tis–tors kl. 13–16, fre kl. 13–15) | orkesteri@lohja.fi

Lojo museum | Johannes Lohilampi museum | Paikkari torp
www.lohja.fi/museo
Prostsgatan 1, 08100 Lojo | tfn 019 369 4204 | museo@lohja.fi

Lohjan Kalaseura
www.lohjankalaseura.com
puh. 045 232 0110 | info@lohjankalaseura.fi

Lohjan Teatteri *
www.lohja.fi/teatteri
Larsgatan 50, 08100 Lojo (Kulturtjänsternas byrå)
tfn 044 369 1499 (tis–tors kl. 13–16, fre kl. 13–15) | orkesteri@lohja.fi

Sportticentret Tennari 
www.tennari.fi
Strandparken 45, 08100 Lojo | tfn 044 374 1813

Teatteri Trala *
Kala-Kokkosens väg 4, 08700 Lojo
tfn 041 431 3939 (mån–tors 17–20) | teatteri.trala@gmail.com

Tytyri Upplevelsegruva *
www.tytyrielamyskaivos.fi
Schaktgatan 42, 08100 Lojo
Lojo turism: tfn 044 369 1309 | tourist@lohja.fi

Vaahterateatteri *
www.vaahterateatteri.net
tfn 045 178 1180 | vaahterateatteri@gmail.com

 


Frivilliga kulturkompisar

Du kan be en frivillig kulturkompis att göra dig sällskap t.ex. på ett kulturbesök. Kulturkompisen kan också boka biljetter till dig, om du vill, och handleder och hjälper också annars vid behov.

Kulturkompisverksamheten började i Hiisi-Institutets regi och fortsätter nu i samarbete med det allmänna kulturväsendet.

Mer information om kulturkompisverksamheten i Lojo:  tfn +358 40 761 6458 (koordinatorn för kulturkompisverksamheten)


Övriga samarbetspartner i Kaikukortti-nätverket:

Kansalaistoiminnan keskus Lohja, Apuomena ry
Storlojogatan 21–23, 08100 Lojo
tfn 045 186 3797 | FB: KansKeLohja

Lohjan Klubitalo
www.lohjanklubitalo.fi
Kivigatan 8, 08150 Lojo
tfn 0400 274 683 | klubitalo@lohjanklubitalo.fi

Lohjan Monitoimikeskus ry
www.lohjanmonitoimikeskus.fi
Linnaisgatan 5A, 08100 Lojo
tfn 040 5658 973

Lohjan Seudun Työttömät ry
www.lohjanseuduntyottomat.fi
Parkgatan 2, 08150 Lojo
tfn 044 9755 803