Vaccinationer

Under skolålders barn vaccineras vid barnrådgivningen, skolålders barn vaccineras av skolhälsovårdaren.

Stelkrampsvaccin hör till vaccinationsprogrammet. Vaccinet fås på hälsocentralen från sjukskötarmottagningen enligt tidsbokning. Ta kontakt med Centrums hälsostation elektroniskt

Resenärens vaccinationer:

Rådgivning och vaccinationsmottagningen för resenärer fungerar med tidsreservering:

Centrums hälsostation, Ojamogatan 36, 08100 LOJO

Hälsovårdare Hanne Arfman
Telefontid mån – fre klo 12 – 13, p. 044 369 2357

Sjukskötare Birgitta Kuosmanen
Telefontid mån – fre klo 12 – 13, p. 044 369 2274