Utdelning av vårdmaterial

Vårdmaterialen bör beställs från Centrums hälsostation en vecka i förväg elektroniskt eller per telefon tfn 044 369 2307 vardagar kl. 10-12

Fax: 019 369 2332

Vårdmaterial kan hämtas från en pakettautomat som ligger i huvudentrén till hälsocentralen.

Anledningen till få kostnadsfri medicinsk utrustning och förnödenheter är sjukdomens långsiktiga natur. I regel om sjukdomen eller tillståndet varar i mindre än 3 månader kan man inte få gratis medicinsk utrustning och förnödenheter. Beviljandet av medicinska förnödenheter förutsätter en skriftlig behandlingsplan av en läkare/sjukskötare från den offentiliga hälsovården.
Vårdmaterial för mellansvåra eller svåra symptom av urin-/avföringsinkontinens.
Vårdmaterial för inkontinensprodukters beställningar görs enligt avtal tfn 044 369 2307 vardagar kl 10-12.