Diabetes

Hälsocentralerna ger behandlingsvägledning i förebyggande av diabetes och egenvård för vuxna.

Barndiabetiker sköts vid Jorv-, Lojo- och Raseborgs sjukhus.

Om du misstänker diabetes kan du ta ett risktest. Om du får fler än 12 poäng, vänligen kontakta din egen hälsocentral. 

Om du nyligen diagnostiserats med diabetes, kontakta diabetesskötaren.

Om du har välkontrollerad metforminbehandlad (Metformin, Glukofag, Diformin retard, Metforem) diabetes och Hba1c är mindre än 7%, eller 53 mmol/mol, utförs sjuksköterskans kontroller av en sjuksköterska på din hälsocentral.

Som diabetiker har du rätt att få diabetesbehandlingsmaterial enligt din behandlingsplan från distributionen av medicinska förnödenheter. Besök hos en diabetessjuksköterska ordnas efter individuella behov.

Mottagningarna fungerar med tidsbokning.

Bekanta dig med Diabeteshuset

Tidsbokning och rådgivning:

Diabetesskötare Päivi Juselius

p. 044 374 2356

Diabetesskötare Satu Vuorikkinen

p. 044 374 2515

Diabetesskötare Liisa Häyhä
p. 044 467 5257

Kontakta hälsostation elektroniskt

Adress: Centrums Hälsostation, Ojamogatan 36, 08100 Lojo

Karislojo hälsocentral p. 019 369 3730

Pusula hälsocentral p. 019 369 2300

Sammati hälsocentral p. 019 369 3740