Diabetes

Diabetesskötaren ger handledning i egenvård av diabetes.
Barndiabetiker sköts vid Jorv-, Lojo- och Raseborgs sjukhus.
Information om diabetes finns att få på Diabetesförbundets netsidor.

Mottagningarna fungerar med tidsbokning.

Första beskötet är avgiftfritt, följande besöken kostar 11,40€/besök max 5 gånger per år.

Tidsbokning och rådgivning:
Diabetesskötare Päivi Juselius
p. 044 374 2356
Diabetesskötare Satu Vuorikkinen
p. 044 374 2515
Diabetesskötare Minna Westerlund
p. 044 369 2515 (mån-to)
Diabetesskötare Liisa Häyhä
p. 044 467 5257

Adress: Centrums Hälsostation, Ojamogatan 36, 08100 Lojo

Kontakta Centrums hälsostation elektroniskt

Karislojo hälsocentral p. 019 369 3730

Pusula hälsocentral p. 019 369 2300

Sammati hälsocentral p. 019 369 3740